Follow Up: “Directiesecretaris” Fonds 21

Als klein meisje kwam Laura Teeuwisse (27) vaak in musea, met een vader die net als zij kunstgeschiedenis heeft gestudeerd en een opa die beeldhouwer was. Ze voelt zich erg thuis in de kunstwereld. Haar loopbaankeuzes helpen haar gestaag toe te werken naar dat ene ambitieuze doel: voor haar veertigste directeur zijn van een culturele organisatie.

In 2010 volgde Laura de vooropleiding Zang Jazz aan het Conservatorium in Amsterdam. Helaas nam haar plezier in het zingen door de strikt professionele benadering een beetje af. Terugkijkend besefte Laura dat jazzgeschiedenis haar leukste vak was geweest. Met dat gegeven in het achterhoofd koos ze alsnog voor een universitaire studie: kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

In plaats van ‘welke kunstenaars nodigen we uit’ kon ik me verdiepen in ‘wat willen we als platform bereiken en hoe kunnen we dat mogelijk maken?’

Een ‘hele rits’ aan stages en banen volgde. Bij Art Deli, een kunst- en designplatform dat kansen biedt aan jonge kunstenaars, merkte ze al snel dat ze relatiebeheer en het strategische denken over de organisatie interessanter vond dan haar werk als curator: “In plaats van ‘welke kunstenaars nodigen we uit’ kon ik me verdiepen in ‘wat willen we als platform bereiken en hoe kunnen we dat mogelijk maken?’”

Vervolgens, bij Marc Noyons & Partners, hield Laura zich als projectcoördinator van het Zuiderstrandtheater bezig met vragen over financiering en onderzoek. Na een functie als projectassistent bij DPM | Duurzaamheid in Podia en Musea, een advies- en projectmanagement kantoor op het gebied van duurzaamheid, werd Laura benaderd om te solliciteren bij Vereniging Rembrandt: haar eerste werkplek bij een fonds. Als persoonlijk assistent ondersteunde ze de directeur en hield zich bezig met aanvragers. Een interessante en leerzame tijd, zeker met haar langetermijnambitie in gedachte: Laura wil voor haar veertigste directeur zijn van een culturele organisatie. Ze legt uit waarom ze zichzelf dit doel heeft gesteld: “Natuurlijk kan mijn ambitie altijd worden bijgesteld, maar ik vind het leuk om ergens naartoe te werken en planmatig te bedenken welke kennis ik nodig heb om dat doel te bereiken.”

Haar huidige functie als Directiesecretaris bij Fonds 21 is in dit opzicht weer een mooie stap vooruit, vertelt Laura.“Het is een hele interessante functie, want als directiesecretaris draag ik meer verantwoordelijkheid. Ook mag ik onderzoek doen en is er veel aandacht voor beleid. Ik leer dus superveel en kan me ontwikkelen in de richting die mij trekt.”

Wat doe je precies?

“Voor Fonds 21 ondersteun ik de directeur en het bestuur. Ook doe ik redactioneel werk; ik schrijf mee aan jaarverslagen en beleidsteksten. Ik doe onderzoek naar beleidsmatige onderwerpen en schrijf vervolgens notities voor het bestuur. Het fonds besteedt veel aandacht aan het uitdragen van de beleidsdoelstellingen en criteria. Op die manier hopen we nog meer passende aanvragen binnen te krijgen. Met mijn werk probeer ik eraan bij te dragen deze doelstellingen nog beter en duidelijker over te brengen aan potentiële aanvragers.”

Welke organisaties kloppen er aan bij Fonds 21?

“Fonds 21 is gestoeld op twee pijlers: kunst en cultuur, en jongeren en maatschappij. De aanvragen die wij krijgen lopen erg uiteen: het kunnen musea zijn die ondersteuning nodig hebben bij een tentoonstelling, maar ook theatergezelschappen met een landelijke speellijst. Binnen de pijler jongeren en maatschappij ontvangen we aanvragen voor projecten die zich richten op jongeren, met thema’s als: ondernemen, taalvaardigheid, omgaan met geld, mediawijsheid en cultuur als middel. Het is voor ons van belang dat deze projecten bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren. Een goed voorbeeld binnen het thema ‘cultuur als middel’ is het project Rise of the Blue City van PeerGrouP, waarbij jongeren uit Oost-Groningen samen met dit theatergezelschap een voorstelling maken over de omgeving en hun toekomst daar. Naast het maken van een voorstelling is het doel deze jongeren meer gevoel van mogelijkheden en eigen kunnen te geven.

Ik zoek uit wat de Fair Practice Code precies inhoudt en hoe wij als fonds kunnen laten blijken dat wij hem onderschrijven. Gaan we bijvoorbeeld het hanteren van de Code als voorwaarde stellen voor aanvragers? Of willen we hen alleen aanmoedigen hem toe te passen?

Kun je uitleggen waar je onderzoek naar doet?

“Ik kijk bijvoorbeeld of de (voorkeurs)criteria die wij hanteren voor aanvragers nog relevant zijn. Daarvoor is onderzoek naar ons eigen beleid nodig, maar ook naar de culturele sector en het maatschappelijke domein. Ik werk hier nu drie maanden en het is nog een beetje aftasten op welke onderwerpen ik me kan richten. Nu is er vaak sturing van de directeur en de adviseurs: zij noemen aandachtspunten voor het fonds waar ik dan in duik. Er is genoeg te doen; toen ik begon lag er al een heel rijtje onderwerpen klaar! Ik verwacht dat ik later ook meer zelf zal aandragen.

Ook schrijf ik beleidsnotities, bijvoorbeeld over de Fair Practice Code. Ik zoek uit wat zo’n code precies inhoudt en hoe wij als fonds kunnen laten blijken dat wij hem onderschrijven en wat onze rol zou kunnen zijn. Gaan we bijvoorbeeld het hanteren van de Fair Practice Code als voorwaarde stellen voor aanvragers? Of willen we hen alleen aanmoedigen hem toe te passen? Ik moet dus goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de culturele sector.”

Je studeerde aan het conservatorium en volgde daarna de studie kunstgeschiedenis. Mis je de kunst-inhoudelijke kant niet?

“Ik had verwacht van wel, maar het fonds blijkt juist bij uitstek de plek om veel mee te krijgen van kunst en cultuur dankzij alle aanvragen die ik voorbij zie komen.” Het inzicht in de visie en ambities van culturele organisaties verdiept Laura’s beleving, legt ze uit. “Het geeft me een breder kader om naar kunst te kijken. Daarnaast leer ik dankzij mijn werk nu ook meer over disciplines waar ik me eerder minder mee bezig hield, zoals dans, theater en kunsteducatie. Het is daardoor ook een verrijking voor mij persoonlijk.”

Dit werk geeft me een breder kader om naar kunst te kijken en zorgt ervoor dat ik ook meer leer over disciplines waar ik me eerder minder mee bezig hield. Het is daardoor ook een verrijking voor mij persoonlijk.

Hoe is het om je beleidsmatige werkzaamheden te combineren met secretariële taken? Vind je dat lastig?

‘’Het is een erg belangrijk deel van mijn functie en voegt meer toe dan je zou denken. Een voorbeeld: ik verzamel alle stukken en notuleer bij bestuurs- en commissievergaderingen. Daardoor ben ik goed op de hoogte van wat er bij het fonds speelt. Ook het agendabeheer voor de directeur helpt daarbij. Het is voor mij belangrijk om te weten wie zij spreekt, onder andere voor toekomstige aanvragen.”

Foto: Programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers. Museum Boijmans Van Beuningen – Fred Ernst

Wat zijn jouw persoonlijke doelen in deze functie?

“Mijn ambitie binnen het fonds is om zo goed mogelijk in deze functie te groeien en me verder te ontwikkelen naar een goede ondersteuner en sparringpartner. Om beleidsvraagstukken zo goed mogelijk te onderzoeken en zo – hopelijk – het bestuur te helpen de juiste beslissingen te nemen.

Het fonds is niet alleen een ‘brievenbus’ voor fondsaanvragen, maar wil de sector ook actief stimuleren. We doen dit door programmaregelingen op te stellen over onderwerpen die naar onze mening meer aandacht verdienen. We merkten bijvoorbeeld dat er weinig kunsteducatie aanbod is voor het mbo. Dit proberen we nu te verbeteren door culturele organisaties op te roepen een goed plan in te dienen met kunsteducatie als speerpunt. Zo proberen we waardevolle veranderingen te bewerkstelligen. Meer dan alleen financier willen we ook partner zijn. Het is mijn ambitie om het fonds hierin te ondersteunen.”

Meer dan alleen financier willen we ook partner zijn. Het is mijn ambitie om het fonds hierin te ondersteunen.

In de rubriek Follow Up geven we gezicht en vervolg aan vacatures waarvoor via onze site is geworven. Heb jij ook een nieuwe baan gevonden via Culturele vacatures en vind je het leuk om mee te doen? Mail naar follow-up@culturele-vacatures.nl

In november 2018 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures
Tekst: Nienke Piena, Culturele vacatures
Datum: 31/05/2019