Nieuw Lid Raad van Toezicht: NMVW | Wereldmuseum

Aukje Bolle is aangesteld als nieuw lid Raad van Toezicht van het Wereldmuseum (Het Nationaal Museum van Wereldculturen, NMVW). Bolle vervangt Patricia de Weichs de Wenne na twee statutaire termijnen.

Op basis van gedefinieerde profielen voor de leden van de Raad van Toezicht diende de daardoor ontstane vacature te worden vervuld door een lid met een achtergrond in de museale of culturele sector en met financiële expertise. Bolle (48) is momenteel werkzaam als directeur-bestuurder van Kunstgebouw voor cultuuronderwijs en -participatie in Zuid-Holland. Koen Becking, voorzitter Raad van Toezicht NMVW en WMR: “Met haar achtergrond in de culturele sector en financiële expertise vult zij de momenteel aanwezige kennis en ervaring binnen de Raad van Toezicht goed aan. Bovendien kan mevr. Bolle haar expertise en ervaring goed inzetten binnen de Commissie Rotterdam en de Audit Commissie van de Raad van Toezicht. Wij zijn mevr. Bolle dan ook dankbaar voor haar bereidheid om als lid van de Raad van Toezicht een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van onze musea.”

Over het NMVW
1 museum, 4 locaties

Wij geloven dat de wereld geen centrum heeft, maar één groot netwerk is waarin alles van invloed is op elkaar. Via onze collectie en met tentoonstellingen over onderwerpen als identiteit en gelijkwaardigheid onderzoeken we de wereld om ons heen om die beter te begrijpen. Op alle locaties van het Wereldmuseum gaat het over thema’s die onze dagelijkse levens beïnvloeden. Over de dingen die ertoe doen. Dichterbij dan gedacht.

Bij het wereldmuseum ervaar je hoe mensen wereldwijd hun leefomgeving vormgeven. En hoe mensen gevormd worden dóór de wereld. Vroeger en nu. Want de relatie tussen verleden en heden stelt je in staat de wereld van nu en de toekomst beter in te beelden. Het Wereldmuseum moedigt aan na te denken over wat het betekent om mens te zijn, wat onze connectie is met de wereld om ons heen en hoe we in relatie staan tot elkaar.

Bron: Wereldmuseum (06-11-2023)