Diederik Samsom is benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Naturalis Biodiversity Center. Hij zal per 1 januari zitting nemen in de raad en vervult daarmee de vacature die in dit voorjaar ontstond na het vertrek van Melanie Maas Geesteranus. De deskundigheid en ervaring van Diederik Samsom vormen een goede aanvulling op het profiel van de raad.

Martijn Snoep is met ingang van 1 augustus 2023 benoemd tot nieuw lid van de Raad van Toezicht van het Van Gogh Museum te Amsterdam. Martijn Snoep is sinds 1 september 2018 de bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot aan zijn benoeming bij de ACM werkte hij 28 jaar bij De Brauw Blackstone Westbroek. Snoep is onder meer ook vice-voorzitter van het Koninklijk Concertgebouworkest.