Jacques Wallage (1946) is op 3 december 2021 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Groninger Museum. Jacques Wallage volgt Johan Remkes op. Het Groninger Museum is Johan Remkes veel dank verschuldigd voor de zorgvuldige en betrokken wijze, waarop hij het voorzitterschap heeft vervuld.

Salima Belhaj heeft de Raad van Toezicht laten weten haar termijn als voorzitter per 5 december 2021 helaas niet te verlengen, vanwege haar drukke werkzaamheden als Tweede Kamerlid. Rotterdam Festivals, de stichting verantwoordelijk voor de cultuurparticipatie in Rotterdam, respecteert de keuze van Belhaj en wenst haar veel succes.

De raad van toezicht van het Drents Museum heeft met ingang van 1 juli vier nieuwe leden verwelkomd: Harmen van der Hoek, Kawita Mohan, Martin Schoonheim en Ria Soedhoe. Vanwege de aflopende termijn hebben voorzitter Han Noten en Harjo Niebuir afscheid genomen.

Een jaar geleden werd het Platform Governance in Cultuur opgericht met als doel om de culturele sector te helpen met het in de praktijk brengen van de Governance Code. Culturele vacatures sprak met de initiatiefnemers en drijvende krachten achter het platform: Jacqueline Stolmeijer-Arends en Marceline Loudon.