Huri Sahin (1975) doorliep niet een doorsnee route naar haar aanstaande aanstelling als directeur van stichting LOKAAL in Rotterdam. Van opgroeien in een migratiegezin in Deventer, naar het starten van een rechtenstudie, was het uiteindelijk een opleiding tot directiesecretaresse waardoor zij kennis maakte met het politiek-bestuurlijke speelveld, toen zij een baan bemachtigde bij de Raad van State.

Caren Wassink is per 1 april 2022 Commercieel Directeur bij WPG Uitgevers in Amsterdam. Zij is commercieel verantwoordelijk zijn voor de merken De Bezige Bij, A.W. Bruna, Uitgeverij Zwijsen, WPG Media en WPG Kindermedia. Deze functie is nieuw binnen de organisatie.

De Maaspoort in Venlo heeft onlangs afscheid genomen van programmeur Maarten van Erp. Het programma in De Maaspoort is dankzij zijn inspanningen nog diverser geworden. Met meer internationale (pop)artiesten, meer aansluiting bij actualiteit en meer eigen producties met partners in de stad en regio. Wieke Vrijhoef, theaterdier in hart en nieren, volgt Maarten van Erp op.

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere stelt met ingang van 1 mei 2022 Josje Stoel (42) aan als nieuwe directeur-bestuurder. Josje Stoel volgt Gert-Jan de Koster op die de afgelopen 3,5 jaar directeur van de Grote Kerk Veere was. Josje Stoel realiseerde samen met Gert-Jan de Koster en het team van de Grote Kerk Veere een indrukwekkende experience en gevarieerd cultuurpodium.

Laura Koppenberg begint medio juni als directeur-bestuurder van de Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk. Zij neemt het stokje over van interim-directeur Liesbeth Geerits, die na het vertrek van Roel Zuidhof in het najaar van 2021 nu tijdelijk de leiding heeft over de bibliotheken in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Eerder werkte Laura onder meer bij Radio 2, CliniClowns en Stichting Dream4Kids.

Per 1 juni 2022 wordt Astrid Hertog de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Erfgoedpark Batavialand in Lelystad. Als museum- en erfgoedprofessional zet ze zich al vele jaren in om mens en samenleving te verbinden met cultureel erfgoed.

Sietse Jager gaat aan de slag als directeur van Museumpark Orientalis te Heilig Landstichting. Jager startte in maart 2021 bij het museum als gebiedsontwikkelaar en programma-manager en werkte in deze periode aan een routekaart die inzet op vernieuwing. Zijn aanstelling als directeur past bij deze vernieuwing, aldus Walter Hamers, bestuurder van Museumpark Orientalis.

Dr. Luc Amkreutz (Heerlen, 1978), conservator collectie prehistorie, is met ingang van 1 april jl. benoemd tot bijzonder hoogleraar Public Archaeology aan de Universiteit Leiden, binnen de Faculteit der Archeologie. De leerstoel is ingesteld om een brug te slaan tussen wetenschap en publiek, en richt zich op de valorisatie van archeologische kennis en de betrokkenheid van groepen in de samenleving bij erfgoed.

Met ingang van 1 juni 2022 is Djuro Leideritz de nieuwe operationeel directeur van de Melkweg in Amsterdam. Op dit moment is hij werkzaam bij het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement als crisismanager en senior consultant op het gebied van veiligheid, crisisbeheersing en leiderschap.

Per 1 juni 2022 begint Ranti Tjan als nieuwe directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Met ingang van 1 juni 2022 zal hij waarnemend directeur Henk van der Meulen opvolgen, die nog aanblijft als directeur van het Koninklijke Conservatorium en Voorzitter van het College van Bestuur.

Edward Ananian-Cooper wordt met ingang van seizoen 22/23 artistiek leider van het Koor van De Nationale Opera in Amsterdam. Met zijn aanstelling in Amsterdam volgt hij Ching-Lien Wu op, die in april vorig jaar afscheid nam van het Koor van DNO.

Mariska Minnen is de nieuwe zakelijk leider van Stut Theater in Utrecht. Stut neemt daarmee afscheid van de oude zakelijk leider, Margreet Zwart. Margreet heeft de afgelopen jaren aan de basis gestaan van de bedrijfsvoering van Stut.