NRC bericht dat Wim Hupperetz, directeur van het Amsterdamse Allard Pierson Museum, zich terugtrekt als adviseur van de Raad voor Cultuur. Reden is een voorstel van minister Van Engelshoven over de controle op rijksmusea.