Patty Wageman, de huidige directeur van Museum De Buitenplaats Eelde wordt per 1 februari 2020 de nieuwe directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken. Zij volgt hiermee Peter Breukink op, die vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, na 32 jaar directeurschap per 1 januari 2020 vertrekt.

NRC bericht dat Wim Hupperetz, directeur van het Amsterdamse Allard Pierson Museum, zich terugtrekt als adviseur van de Raad voor Cultuur. Reden is een voorstel van minister Van Engelshoven over de controle op rijksmusea.