Nieuwe Lector Creatieve Maakprocessen en Leren: HKU

Dr. Fabiola Camuti

HKU start in januari 2024 met het lectoraat Creatieve Maakprocessen en Leren en heeft daarvoor Dr. Fabiola Camuti aangesteld als lector. Leren speelt op verschillende manieren een rol bij HKU, zowel in onderwijs als in onderzoek. De lector Creatieve Maakprocessen en Leren brengt een nieuwe kijk op actuele vragen uit het kunstonderwijs en kunsteducatie waarbij innovatie en verbinding met de HKU Lichtpunten centraal staan.

Heleen Jumelet, voorzitter College van Bestuur HKU: “Overdracht van kennis over en vaardigheden in de kracht van kunst en ontwerp speelt in alle opleidingen en onderzoek van HKU een belangrijke rol. Kennis delen over leren is essentieel voor het onderwijs: hoe geven we ons kunstonderwijs optimaal vorm? Waar en waarom leiden we onze studenten op? Hoe blijven we als HKU-community met ons werkveld zelf leren? We zijn als HKU dan ook bijzonder verheugd met de komst van Fabiola Camuti om hier een nieuwe kijk op ‘leren leren’ te kunnen ontwikkelen.”

Dr. Fabiola Camuti werkt momenteel als senior onderzoeker Art education as critical tactics bij ArtEZ en start in januari 2024 bij HKU. Fabiola Camuti: “Kunstonderwijs fungeert als de hoeksteen om kritisch te kijken naar bekende perspectieven van waarnemen en nieuwe perspectieven te onderzoeken. Door de kracht van kunst en creativiteit te benutten, confronteren we moedig bekende hiërarchieën en banen we de weg voor innovatieve, horizontale structuren. Met groot enthousiasme start ik mijn avontuur bij HKU. Klaar om samen te werken met een divers team van onderzoekers, docenten, studenten en stakeholders in de samenleving, om een inspirerende (inter)nationale onderzoeksagenda te creëren voor het onderwijs, gericht op leren in en door de kunsten.”

Lectoraat Creatieve Maakprocessen en Leren
Als kunsthogeschool speelt leren op verschillende manieren een essentiële rol bij HKU. Leren is van groot belang voor ons eigen onderwijs, maar ook voor de manier waarop studenten daarna het werkveld ingaan. Dat raakt natuurlijk iedere docent en student aan educatieve opleidingen. Tegelijkertijd speelt het op al onze academies en onderzoeksgroepen: interactie en overdracht vormen, evenals verbinding, immers altijd onderdeel van HKU en haar partners. Het nieuwe lectoraat werkt nauw samen met het HKU-programma en platform leren.

Over HKU
HKU onderscheidt zich met hoger onderwijs in de kunsten en media. Ze zijn een drijvende kracht in opleidingen en innovatie voor de creatieve industrie en een van de grootste opleidingsinstituten voor kunst en cultuur in Europa. HKU telt negen schools met in totaal 4400 studenten: Beeldende Kunst, Design, Muziek en Technologie, Games en Interactie, Kunst en Economie, Media, Utrechts Conservatorium, Theater en Creative Transformation.

Bron: HKU (09-11-2023)