Nieuwe Hoogleraar Cultuureducatie: Radboud Universiteit

Edwin van Meerkerk

Edwin van Meerkerk wordt per 1 december 2023 benoemd tot hoogleraar Cultuureducatie aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Van Meerkerk doet onderzoek naar cultuureducatie in met name het primair onderwijs. Hierbij onderzoekt hij voornamelijk de samenwerking tussen leerkrachten in de school en buitenschoolse kunstdocenten die met die school samenwerken. Hij werkt mee aan de evaluatie en monitoring van het landelijke subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit op zowel landelijk niveau als voor diverse provincies en gemeenten. Met zijn benoeming is er voor het eerst sinds 2015 weer een leeropdracht Cultuureducatie in Nederland.

Tevens onderzoekt Van Meerkerk de manier waarop opleidingen in het hoger onderwijs omgaan met vraagstukken rondom duurzaamheid, met speciale aandacht voor de context waarin opleidingen, docenten en studenten werken en de kansen en beperkingen die dat biedt. ‘In het onderwijs van de toekomst staat de ontwikkeling van de student tot iemand die om kan gaan met complexiteit en onzekerheid centraal en dat zorgt voor fundamenteel andere vormen van onderwijs en een andere rol van zowel docent als student,’ aldus de nieuwe hoogleraar.

Over Edwin van Meerkerk
Edwin van Meerkerk (Rotterdam, 1972) studeerde zowel Geschiedenis als Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, nu de Radboud Universiteit. Hij promoveerde in 2001 aan diezelfde universiteit, met een proefschrift getiteld ‘Achter de schermen van het boekbedrijf. Henri Du Sauzet (1687-1754) in de wereld van de uitgeverij en boekhandel in de Republiek’. Na zijn promotie werkte hij als docent Geschiedenis en Informatiekunde in het voortgezet onderwijs, en als lerarenopleider aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Vanaf 2003 was hij opnieuw werkzaam aan de Radboud Universiteit, als universitair docent bij cursussen rondom cultuurbeleid en cultuureducatie. Hij is tevens opleidingsvoorzitter en afdelingsvoorzitter van Algemene Cultuurwetenschappen geweest, en onderwijsdirecteur van de Faculteit der Letteren. Van Meerkerk was tevens als gastonderzoeker actief bij de Universität Duisburg-Essen. In 2018 ontving hij de Comenius Senior Fellowship voor het project ‘Making Undergraduate Humanities Research Relevant for Societal Partners, gevolgd door de Comenius Leadership Fellowship in 2022 voor ‘You Have A Part To Play: Higher Education for Sustainability’.

Over de Radboud Universiteit
De Radboud Universiteit in Nijmegen is een van de beste brede, klassieke universiteiten van Nederland. Gelegen op een groene campus ten zuiden van het stadscentrum van Nijmegen. De universiteit wil bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Bron: Radboud Universiteit (14-11-2023)