Hoe blijf je je als organisatie continue vernieuwen? Hoe draagt Berlijnplein bij aan deze vernieuwing? Samenwerkingen tussen organisaties en interdisciplinair werken leiden tot vernieuwingen in de eigen organisatie en in de organisatie van het geheel. Dit soort samenwerking is niet vanzelfsprekend, het vraagt veel van organisaties, maar levert ook veel op.

Renske de Groot is de nieuwe directeur HKU Beeldende Kunst. De Groot heeft veel ervaring opgebouwd in het kunstonderwijs. Ze is op dit moment senior beleidsadviseur bij de AHK (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Eerder was ze studieleider bij de Reinwardt Academie en Fontys.

Mir Wermuth is vanaf 1 januari 2022 de nieuwe Directeur HKU Media aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Wermuth is gepromoveerd in de communicatiewetenschap en heeft diverse leidinggevende functies vervuld in het onderwijs en de mediasector.