OPERA2DAY: Voorzitter Raad van Toezicht

OPERA2DAY in Den Haag zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-06-2024OPERA2DAY heeft zich sinds de oprichting in 2007 gepositioneerd als een waardevolle en eigenzinnige speler in het veld van de podiumkunsten, met een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan opera- en muziektheatervoorstellingen. Vanuit Den Haag ontwikkelen we projecten met een grote landelijke impact. In landelijke tournees en op locatie vernieuwen we het genre opera, bereiken een groot publiek en betrekken jonge en nieuwe doelgroepen. De afgelopen jaren hebben we onze ontwikkeling verder verdiept en verbreed. Bovendien hebben we de organisatie structureel steviger ingericht, om continuïteit te kunnen garanderen en verantwoord cultureel ondernemerschap verder te integreren.

OPERA2DAY is per 1 augustus 2024 op zoek naar een nieuwe

Voorzitter Raad van Toezicht (v/m/x)

 

OPERA2DAY is een stichting die opereert binnen een Raad van Toezicht-model. Daarbinnen wordt de koers bepaald en dagelijkse leiding verzorgd door een driekoppig directieteam, waarbij twee van hen tevens het bestuur vormen. De Raad van Toezicht van OPERA2DAY houdt toezicht op het beleid van het bestuur/directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Verder fungeert de Raad van Toezicht als klankbord en adviseur – een relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en respect. De Raad van Toezicht, die momenteel uit vijf leden bestaat, is evenwichtig samengesteld en kenmerkt zich door een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines. De Raad van Toezicht en bestuur/directie vergaderen minimaal vier keer per jaar. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen maximaal twee termijnen herkozen worden.

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft de volgende kwaliteiten

 • Een relevant eigen netwerk en de bereidheid dit in te zetten in het belang van de stichting;
 • Affiniteit met opera, theater en/of klassieke muziek;
 • Kennis van en inzicht in de theater- en/of operasector;
 • Kennis van en ervaring met stakeholders in en rondom de sector, met name landelijke en gemeentelijke overheden;
 • Het vermogen om met een natuurlijke autoriteit een onafhankelijke voorzittersrol te vervullen;
 • Het vermogen om een verbindende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Het vermogen om een evenwicht te vinden tussen actieve betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen;
 • Het vermogen en de instelling om als klankbord te fungeren voor het bestuur / de directie;
 • Het vermogen en de instelling om het beleid van de stichting en het functioneren van bestuur / directie te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen vanuit een onafhankelijke en kritische houding ten opzichte van elkaar en het bestuur / de directie.

De huidige voorzitter heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor overdracht aan zijn opvolger.

OPERA2DAY volgt de Code Governance Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit.

OPERA2DAY nodigt eenieder die op basis van het bovenstaande in aanmerking komt van harte uit te reageren en stelt het op prijs om gewezen te worden op geschikte kandidaten.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u zich per mail wenden tot Fatma Kaya (lid Raad van Toezicht en renumeratiecommissie).

Reageren
U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot 1 juni 2024 door een bericht te sturen aan zakelijk directeur Harm Witteveen via harm.witteveen@opera2day.nl.

Gesprekken met kandidaten zullen begin juni 2024 worden gehouden.

De toezichthoudende functie is onbezoldigd.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.