Willem van den Broek start per 1 mei a.s. als voorzitter Raad van Bestuur bij BplusC in Leiden. Hij neemt het stokje over van Willem van Moort, die deel blijft uitmaken van de Raad van Bestuur tot de zomer, waarna hij van zijn pensioen gaat genieten.

Carlos Gonçalves is per 14 december 2021 door het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam benoemd tot voorzitter van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Hij volgt hiermee Jacob van der Goot op die aftreedt aan het einde van zijn termijn. Als culturele organisator, ondernemer, bestuurder en ex-gemeenteraadslid opereert Carlos Gonçalves op het kruispunt van bestuur en cultuur.

Jacques Wallage (1946) is op 3 december 2021 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Groninger Museum. Jacques Wallage volgt Johan Remkes op. Het Groninger Museum is Johan Remkes veel dank verschuldigd voor de zorgvuldige en betrokken wijze, waarop hij het voorzitterschap heeft vervuld.