Per september 2021 treedt Jet de Ranitz aan als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Kunstmuseum Den Haag en Escher in Het Paleis. De Ranitz heeft ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van onderwijs, onderzoek en cultuur. Zij neemt het stokje over van Coen Teulings, die na acht jaar afscheid neemt.

De raad van toezicht van het Holland Festival stelt Carolien Gehrels, voormalig wethouder kunst en cultuur van Amsterdam (2006-2014), per 1 maart 2021 aan als zijn nieuwe voorzitter. Gehrels volgt Martijn Sanders op die sinds 2009 de functie van bestuursvoorzitter bekleedde en sinds 2014 als voorzitter raad van toezicht.