Per 1 juli treedt Lilianne Ploumen aan als nieuwe onafhankelijke voorzitter van de raad van toezicht van Stichting CPNB te Amsterdam. Zij volgt Hans Willem Cortenraad op die dan aftreedt vanwege zijn benoeming tot CEO van de Audax Groep per 1 januari 2023. Ploumen is naast bekend politica een fervent lezer, zij was in haar jonge jaren voorleeskampioen van Limburg en in 2021 voorzitter van de jury van de Libris Literatuur Prijs.

Diebrichje Brands (49), sinds juli 2021 voorzitter van de Raad van Toezicht van Korzo, denkt graag groot. Kijkend voorbij de eigen organisatie trekt ze lijnen tussen mensen, organisaties en maatschappelijke ontwikkelingen. Culturele instellingen moeten meer gaan samenwerken én oog hebben voor de digitale transitie, is haar overtuiging. Via haar voorzitterschap draagt ze daar graag aan bij.