Nieuwe Lid: Raad voor Cultuur

Danielle Arets

Mevrouw Danielle Arets is benoemd als lid van de Raad voor Cultuur in Den Haag. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Gräper van Cultuur en Media. De benoeming is ingegaan op 1 februari 2024 voor een periode van vier jaar.

Arets is een ervaren designonderzoeker met een achtergrond in cultuur- en wetenschapsstudies (Universiteit Maastricht), mediawetenschap (Aarhus Universiteit, Universidad Complutense, Madrid) en journalistiek (Fontys Journalistiek).

Als kennismanager en associate lector Strategische Creativiteit bij Design Academy Eindhoven was Arets onder andere betrokken bij het Creative Research Industries Scientific Program (CRISP). Dit was een samenwerking tussen de 3 Technische Universiteiten, de Uva en VU en bedrijven en instellingen uit de creatieve industrie, gericht op de strategische positionering van ontwerpend onderzoek.

Momenteel werkt Arets als lector Designing Journalism bij Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg. Daar richt ze zich met een team van ontwerpende en journalistieke onderzoekers en AI experts op journalistieke uitdagingen zoals de inzet van Artificiële Intelligentie in de Journalistiek en de omgang met desinformatie.

Namens Fontys Hogescholen is Arets lid van het Kenniscentrum Creatieve Industrie, Inclusieve Society en het Kenniscentrum Applied AI for Society.

Danielle Arets over haar benoeming: “Ik sta te popelen om met andere raadsleden na te denken over vraagstukken in de ontwerpsector en creatieve industrie en de impact van onder andere Artificiële Intelligentie op de culturele en creatieve sector.”

De Raad voor Cultuur bestaat verder uit de volgende leden: Kristel Baele (voorzitter), Stef Avezaat, Deirdre Carasso, Nancy Jouwe, Wilbert Mutsaers, John Olivieira-Siere en Edo Righini.

Over de Raad voor Cultuur
De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over beleidskwesties en subsidieaanvragen. Meestal brengt de raad advies uit op verzoek van de minister van OCW.

Bron: Raad voor Cultuur (29-01-2024)