Nieuw Lid Raad van Toezicht: AHK

Carla van der Weerdt-Norder

Carla van der Weerdt-Norder is op 20 maart jl. benoemd tot nieuw lid van de raad van toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Carla van der Weerdt-Norder is een ervaren bestuurder en toezichthouder met een uitgebreide financiële achtergrond. In de raad van toezicht van de AHK is zij daarom onder meer voorzitter van de Auditcommissie, die toezicht houdt op de financiën van de organisatie.

Over Carla van der Weerdt-Norder
Na een studie bedrijfskunde heeft Carla van der Weerdt-Norder (1964) een carrière in het Nederlandse bankwezen doorlopen. Zo was ze ruim 15 jaar in diverse functies verbonden aan de ABN AMRO Bank, waaronder als Global Head Operational Risk Manager en als Chief Financial Officer van de Transaction Banking business unit. Van 2019 tot 2023 was ze Chief Risk Officer en lid van de raad van bestuur van Triodos Bank. Tussen 2008 en 2019 was ze partner in consultancy bureau Accent Organisatie Advies B.V.

Door haar toezichthoudende functies is ze bekend met het hoger onderwijs. Gedurende acht jaar was zij lid van de raad van toezicht van Saxion Hogeschool en gedurende vier jaar van Hogeschool Inholland. Daarnaast was ze onder meer lid van de raad van commissarissen van Triodos Bank, Binck Bank N.V. en woningcorporatie Habion en bestuurslid van Vastgoed Zorgsector. Momenteel is ze voorzitter van de raad van commissarissen van zorgverzekeraar DSW.

Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de raad van toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, reageert op de benoeming van de Carla van der Weerdt-Norder: “De raad van toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten was op zoek naar een nieuw lid met veel financiële ervaring, en heeft die met Carla van der Weerd-Norder gevonden. Haar staat van dienst in diverse financiële instellingen is indrukwekkend en het is een grote pre dat zij het hoger onderwijs al van binnenuit kent. Wij kijken uit naar een inspirerende samenwerking.”

Carla van der Weert-Norder reageert: “Ik voel me vereerd dat ik deel mag nemen in de raad van toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, waar gepassioneerde en talentvolle mensen worden opgeleid voor een toekomst in de kunstsector. Het hoge kwaliteitsniveau en het continue streven naar steeds verdere verbeteringen in de organisatie spreken mij zeer aan en ik hoop dat ik daar een bijdrage aan kan leveren”.

Raad van toezicht
De raad van toezicht is belast met het uitoefenen van toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van het college van bestuur. De raad van toezicht is werkgever van het college van bestuur en geeft het college advies. Als toezichthoudend orgaan dient de raad zich uit te spreken over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het instellingsplan.

Over AHK
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten leidt studenten op voor het nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De AHK staat voor excellent opleiden: uitstekende docenten helpen bijzonder getalenteerde studenten hun artistieke identiteit te ontwikkelen vanuit vakmanschap en traditie, met oog voor vernieuwing en in nauwe verwevenheid met het internationaal toonaangevende werkveld waarvan Amsterdam de spil is.

Bron: AHK (23-04-2024)