Nieuwe Interim Directeur-Bestuurder: LKCA

Elma Groen

Op 25 maart is Elma Groen gestart als interim directeur-bestuurder van LKCA. Elma heeft meer dan 30 jaar ervaring met interim directiefuncties. Ze werkte voor diverse grote en kleinere opdrachtgevers, van gemeenten en ministeries tot universiteiten en beroepsverenigingen.

‘Met Elma halen we een ervaren en maatschappelijk betrokken bestuurder in huis. Haar focus zal liggen op de interne organisatie in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode 2025-2028, waarin LKCA haar meerwaarde voor het culturele, onderwijs- en maatschappelijke veld verder versterkt. We kijken uit naar de samenwerking met Elma en bedanken vertrekkend directeur-bestuurder Lucien Kembel voor zijn inzet voor LKCA.’ – Nicolle van Lith, voorzitter raad van toezicht

Interim manager externe relaties
Elma geeft als interim directeur-bestuurder leiding aan het managementteam en is sparringpartner voor de raad van toezicht.

Marlies Tal wordt, naast haar rol als leidinggevende Cultuurparticipatie, Onderzoek en Beleid, tijdelijk verantwoordelijk voor de contacten met de externe relaties van LKCA. Ook richt ze zich op de inhoudelijke voorbereiding van de nieuwe beleidsperiode en de Code Diversiteit & Inclusie, waarvan LKCA penvoerder is.

Vacature directeur-bestuurder
Elma verbindt zich tot eind 2024 aan LKCA. Naar verwachting starten we na de zomer met het werven van een vaste directeur-bestuurder per januari 2025.

Over LKCA
Cultuur is van en voor ons allemaal. Vanuit die gedachte wil LKCA bijdragen aan de kwaliteit van ieders bestaan. Ze zetten zich als landelijke kennispartner in om culturele en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken, ongeacht culturele achtergrond, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau of leeftijd. Dat is wat hen (ver)bindt en drijft.

Bron: LKCA (19-03-2024)