Nieuw Hoofd Kunsteducatie: DE KOM

Remko Willems

Remko Willems is sinds eind augustus het nieuwe hoofd Kunsteducatie van DE KOM, stadstheater en kunstencentrum in Nieuwegein. Remko Willems is 42 jaar en woont in Utrecht.

De opdracht van Willems is om nieuwe samenwerkingen op te zetten en nieuwe kansen te grijpen voor DE KOM. “Om het kunstencentrum en alles wat we doen met kunsteducatie in Nieuwegein toekomstbestendig te maken,” aldus Willems. “Kunsteducatie is leren hoe je kunst zelf kunt maken en/of het ervaren vanuit een educatief doel. In DE KOM zijn het alle projecten en cursussen die we faciliteren waarin kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen zelf met kunst, van piano tot fashion, van podcasts tot musical, aan de slag kunnen.”

De ambitie van Willems is dat kunsteducatie een wezenlijke rol zal spelen in de maatschappelijke opgaven die er zijn in Nieuwegein. “Dat we onze kunst en cultuurexpertise en alle krachten die we daarvoor in huis hebben, kunnen inzetten voor een sterkere samenleving. Kunst als middel.”

Over Remko Willems
De afgelopen zeven jaar is Willems manager cultuureducatie en cultuurparticipatie geweest bij Stichting de Kubus in Lelystad. Hij leidde er twee provinciale kenniscentra voor cultuureducatie en cultuurparticipatie: FleCk – Expertisecentrum voor Cultuureducatie Flevoland, en Kunstlink Flevoland. Willems is in zijn vrije tijd ook theatermaker en cabaretier.

Over DE KOM
DE KOM is een stadstheater én kunstencentrum. Het wil dé culturele ontmoetingsplek voor Nieuwegein zijn, een (mobiel) huis van verbeelding waar iedereen zich thuis mag voelen en kan ontdekken en groeien. DE KOM streeft ernaar om alle praktische, sociaal-maatschappelijke en emotionele drempels weg te nemen en ervoor te zorgen dat alle inwoners van ons verzorgingsgebied kunnen en willen participeren in onze activiteiten.

Bron: De KOM (05-11-2023)