Nieuwe Zakelijk Manager: De Schoolschrijver

Maurice ter Bogt

Maurice ter Bogt is per 1 maart gestart als zakelijk manager bij stichting De Schoolschrijver in Amsterdam. De afgelopen jaren vervulde hij diverse bestuursfuncties en leiderschapsposities bij not-for-profit en profit organisaties, meest recent Lifetri. De stap naar De Schoolschrijver sluit aan op zijn ambities meer te focussen op ondernemerschap met een maatschappelijk zinvolle impact.

Over de keuze voor De Schoolschrijver zegt Maurice ter Bogt:
‘Ik heb met mijn hart gekozen, en vanuit verstand de overstap gemaakt. Lezen verrijkt niet alleen je perspectief op de wereld om je heen. Kinderen die lezen staan veerkrachtig en gelukkig in het leven en hebben meer kansen op school en daarna. De Schoolschrijver heeft in 14 jaar een sterke positie opgebouwd. De volgende fase biedt kansen voor versnelde groei.’

Directeur-bestuurder Annemiek Neefjes voegt toe:
‘De leesachterstand van kinderen is groeiend. Het heeft verregaande gevolgen voor onze maatschappij. Met 700 basisscholen en 80 kinderboekenschrijvers zijn wij met onze taalaanpak marktleider in het basisonderwijs. Basisscholen waarderen onze producten en ons leerplatform jaar op jaar met een dikke 8.

Met de komst van Maurice versterken we de leiding van de organisatie en ons plan voor de toekomst. Juist vanwege de actuele leescrisis is het van belang dat De Schoolschrijver een volgende stap in impact en groei maakt. Zijn keuze versterkt mijn vertrouwen dat De Schoolschrijver klaar is voor een nieuw hoofdstuk.’

Over de Schoolschrijver
De Schoolschrijver heeft als maatschappelijk doel kinderen taalsterk maken. Haar hoog gewaardeerde lesprogramma’s met bekende kinderboekenschrijvers zijn uniek. Juist nu in Nederland het leesniveau onder kinderen sterk daalt, is deze organisatie van grote relevantie.

Bron: De Schoolschrijver (04-03-2024)

In december 2023 en januari 2024 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures