De bibliotheek bemiddelt, adviseert, initieert en ondersteunt bij de uitvoering van cultuureducatieprojecten en programma’s. Wij dragen bij aan de brede culturele vorming van de Schiedamse jeugd en stimuleren talentontwikkeling.
 

de Bibliotheek Schiedam: Senior Consulent Cultuureducatie

Als Junior Consulent Cultuureducatie ondersteun je scholen bij het borgen van cultuurbeleid en helpt hen om een schooleigen visie op cultuureducatie te ontwikkelen. Je geeft daarnaast advies bij de invulling van het culturele activiteitenprogramma.
 

de Bibliotheek Schiedam: Junior Consulent Cultuureducatie

Maurice ter Bogt is per 1 maart gestart als zakelijk manager bij stichting De Schoolschrijver in Amsterdam. De afgelopen jaren vervulde hij diverse bestuursfuncties en leiderschapsposities bij not-for-profit en profit organisaties, meest recent Lifetri. De stap naar De Schoolschrijver sluit aan op zijn ambities meer te focussen op ondernemerschap met een maatschappelijk zinvolle impact.

In 2004 richtten de Vlaamse en Nederlandse regeringen samen het Vlaams-Nederlands Huis deBuren op als culturele organisatie en als een ruimte voor debat en reflectie. deBuren biedt vanuit hartje Brussel een forum voor cultuur, samenleving en politiek van de Lage Landen. Wij spraken Willem Bongers-Dek, directeur van Vlaams-Nederlands Huis deBuren, over de rol die videosolliciteren momenteel speelt binnen hun sollicitatieproces.

“Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in ieder geval in aanraking komen met het Drents,” legt Renate Snoeijing (43), sinds september directeur van het Huus van de Taol, uit in keurig Nederlands. “Het Huus van de Taol promoot het gebruik van het Drents in alle vormen, of dat nou in spreken, schrijven, muziek, het onderwijs of taalonderzoek is.” In deze Follow Up vertelt ze over haar nieuwe functie en over haar liefde voor het Drents en voor haar geboortegrond. “Het voelt hier beter dan waar dan ook.”