Nieuwe Directeur: Gelders Archief

Petra Links. Foto Caro Lenssen

Petra Links (41 jaar) wordt per 1 mei 2024 de nieuwe directeur van het Gelders Archief in Arnhem. De huidige adjunct-directeur van Collectie Overijssel volgt Fred van Kan op, die met pensioen gaat. Petra: “Ik zal me samen met alle collega’s sterk maken voor de maatschappelijke relevantie en de zichtbaarheid van het Gelders Archief.”

Petra is historicus en archivaris en heeft veel ervaring in de erfgoed- en archiefsector. Na haar studie Contemporaine Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht volgde ze een master Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Op dit moment werkt Petra als manager Collectie en adjunct-directeur bij Collectie Overijssel in Zwolle. Daarvoor was ze afdelingshoofd Document Management en Archief bij de Vrije Universiteit in Amsterdam en teamleider bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies.

Petra heeft een passie voor erfgoed en onderzoek en haalt energie uit het verbinden en ontwikkelen van mensen en organisaties. Zij is gedreven om vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid archieven uit en over de provincie veilig te stellen en drempelvrij toegankelijk te maken. “Ik ken het Gelders Archief als een professionele organisatie met veel partners in de provincie. Het beheert een geweldige collectie die met nieuwe technologieën nog beter toegankelijk gemaakt kan worden. Dit is een mooie kans om het gebruik van archieven te vergroten en samenwerkingen te versterken. Ik zie er enorm naar uit om samen met deze prachtige organisatie en haar medewerkers verdere stappen te zetten.”

Het bestuur en de medewerkers van het Gelders Archief zijn blij dat Petra haar kennis en ervaring gaat inzetten als de nieuwe directeur en kijken uit naar haar komst.

Over het Gelders Archief
Het Gelders Archief is een eigentijds informatiecentrum. Zij verzamelen en beheren al twee eeuwen regionale archieven en historische collecties om ze beschikbaar te stellen aan een breed publiek. Ze zetten zich in om informatie op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen en daarmee maximaal bij te dragen aan een transparante overheid. Bronnen digitaliseren en digitaal beschikbaar stellen speelt voor hen daarbij een belangrijke rol.

Met hun collectie zijn zij een informatiecentrum voor de geschiedenis van Gelderland en de regio Arnhem. zij verbinden de inwoners van Gelderland met hun collectieve geheugen en geschiedenis. Ook zijn zij een expertisecentrum voor informatiebeheer voor onze overheidspartners. Ze adviseren ze over de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van hun archieven.

Bron: Gelders Archief (29-02-2024)