Nieuwe Kwartiermaker: Culturele Transitie

Heleen Ririassa

Onder begeleiding van bureau DDJ&, heeft gemeente Rotterdam de Kwartiermaker voor de Culturele Transitie in Rotterdam geselecteerd. De rol van kwartiermaker wordt per 1 januari 2024 vervuld door Heleen Ririassa. Zij is een door de wol geverfde interim-manager met ruime ervaring op het gebied van grote verandertrajecten. Heleen werkt afwisselend in de publieke sector en in het (internationale) bedrijfsleven.

Heleen Ririassa kent de museale kant van de Nederlandse kunst- en cultuursector door de verschillende opdrachten die ze uitvoerde voor Beeld & Geluid in Hilversum en Den Haag. Daarnaast is Heleen een enthousiaste kunstenconsument en de bestuursvoorzitter van Circus Treurdier: een makerscollectief van absurd, filosofisch en muzikaal theater, televisie en film.

In haar rol als Kwartiermaker zal zij de gemeente en de sector van gevraagde en ongevraagde adviezen voorzien over alles wat bij de cultuurtransitie van de stad hoort. Denk daarbij aan: financieringsinstrumenten, vastgoed, samenwerkingsmodellen en domein overstijgend werken. Samen met alle betrokken stakeholders zal de Kwartiermaker een strategisch advies formuleren over een alternatief op het huidige systeem van de vierjarige cultuurplancyclus. Dit nieuwe Adviesmodel Cultuur moet per 2029 ingaan.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de Kwartiermaker nauw samenwerkt met het Kernteam Culturele Transitie Rotterdam. Tegelijkertijd zal zij alle stakeholders van het culturele ecosysteem van de stad bij haar werk betrekken. Ook staat ze aan de lat om bredere reflectie en advisering te organiseren in de vorm van een IABX 2.0.

Heleen Ririassa: “Rotterdam is een spannende en bruisende stad waar de diversiteit van de bewoners en makers heel duidelijk terug te zien is op podia en vloeren en in zalen en klaslokalen. Ik start in januari en kan niet wachten! Ik wil heel graag ruim baan creëren voor (nieuwe) makers en creatieven. Net zo belangrijk is de verdere ontwikkeling van het culturele ecosysteem om ervoor te zorgen dat de sector zich intern beter kan verbinden én om de meerwaarde van de cultuursector voor vele andere sectoren van Rotterdam nog duidelijker zichtbaar te maken. Het engagement van andere sectoren is noodzakelijk en zou vanzelfsprekend moeten zijn: want cultuur is het cement én het sausje van de stad! ”.

Ook cultuurwethouder Said Kasmi kijkt uit naar de komst van de kersverse kwartiermaker: “De culturele transitie in Rotterdam staat in de steigers en wordt door andere gemeenten, in binnen-en buitenland, met grote interesse gevolgd. Ik ben blij dat we naast het Kernteam nu ook een gedreven Kwartiermaker aan boord hebben om de transitie verder gestalte te geven en om samen het aankomende jaar meer meters te maken op de gezamenlijke ambities die er liggen”.

Bron: Culturele Transitie (15-12-2023)