Nieuwe Directeur-Bestuurder: Kunstpunt Groningen

Liselot Van Damme. Foto: Siese Veenstra

Lieselot Van Damme is benoemd tot directeur-bestuurder van Kunstpunt Groningen. Van Damme heeft ruime ervaring in de beeldende kunstsector en draagt het culturele veld een warm hart toe. Met ingang van 15 april zal zij aan de slag gaan in haar nieuwe functie. Daarmee volgt ze Paula Lambeck op. De functie wordt sinds december tijdelijk waargenomen door Arno van Roosmalen.

Nadat ze afstudeerde aan Academie Minerva volgde Van Damme een gevarieerd carrièrepad in de culturele sector. Daarin vormen verbinding en talentontwikkeling de rode draad. Zo was ze artistiek directeur bij kunstinitiatief VHDG en gaf ze les aan NHL Stenden en Academie Minerva waar ze zich richtte op professionaliteitsbevordering van kunstenaars. Als zzp’er hield ze zich onder andere bezig met de ontwikkeling van kunst in de publieke ruimte. In Groningen was ze recent betrokken bij het kunstwerk dat Layla May Arthur in de wijk Selwerd maakte. Sinds 2020 is Lieselot strategisch verbinder cultuur bij de provincie Fryslân. Daar houdt zij zich bezig met cultuurbeleid, netwerken (waaronder We The North) en de verbinding tussen het culturele veld en de provincie.

“Ik heb zin om aan de slag te gaan bij kunstpunt. In de komende periode zet ik in op een sterke verbinding met de sector. Ik wil horen wat er leeft bij kunstenaars, publiek, partners, gemeenten en provincie, en kijken waar kunstpunt kan ondersteunen.” – Liselot Van Damme.

Haar focus op verbinding sluit naadloos aan bij Kunstpunt, als hét knooppunt voor beeldende kunst in Groningen. Van Damme: “Ik heb zin om aan de slag te gaan bij Kunstpunt. In de komende periode zet ik in op een sterke verbinding met de sector. Ik wil horen wat er leeft bij kunstenaars, publiek, partners, gemeenten en provincie, en kijken waar Kunstpunt kan ondersteunen. Daarnaast ga ik aan de slag met de invulling van de rol van Kunstpunt als cultuurpijler beeldende kunst. Gezien de dynamiek in het veld en het recente advies van de Raad van Cultuur, denk ik dat Kunstpunt vanuit die stimulerende en vertegenwoordigende rol een waardevolle bijdrage kan leveren aan een stevige positie van de beeldende kunsten. Ik kijk ernaar uit om iedereen te ontmoeten en ik ben Paula en Arno dankbaar dat ze zo’n mooie organisatie hebben achtergelaten.”

Jan Cooijmans, voorzitter van de Raad van Toezicht is blij met de komst van Van Damme: “Met haar verbindende kwaliteiten en diverse en ruime ervaring kan Lieselot de beeldende kunstsector vanuit verschillende perspectieven bekijken en zo goed inspelen op wat er leeft. En daardoor kan ze de stimulerende rol van Kunstpunt in de beeldende kunst verder uitbreiden en ontwikkelen.”

Over Kunstpunt Groningen
Wij zijn Kunstpunt Groningen, hét knooppunt voor beeldende kunst. Kunst is voor iedereen. Het prikkelt en laat anders naar de wereld kijken. Daarom brengen wij zo veel mogelijk Groningers en kunst samen. We doen dit door kunst en kunstenaars te verbinden met kijkers, leners, partners en wijken. En door nieuwe kunst in de straten van Groningen te ontwikkelen. Zo faciliteren en stimuleren we het professionele beeldende kunstklimaat.

Bron: Kunstpunt Groningen (26-02-2024)

In december 2023 en januari 2024 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures