Lieselot Van Damme is benoemd tot directeur-bestuurder van Kunstpunt Groningen. Van Damme heeft ruime ervaring in de beeldende kunstsector en draagt het culturele veld een warm hart toe. Met ingang van 15 april zal zij aan de slag gaan in haar nieuwe functie. Daarmee volgt ze Paula Lambeck op. De functie wordt sinds december tijdelijk waargenomen door Arno van Roosmalen.

Na bijna 5 jaar heeft Paula Lambeck haar functie als directeur bij Kunstpunt Groningen neergelegd. “Bij mijn aanstelling heb ik mezelf ten doel gesteld een heldere koers in te zetten en een stevige positie in het veld in te nemen. En dat is gelukt; ik ben trots op waar Kunstpunt nu staat.”