Nieuwe Conservator: Museum Borg Verhildersum

Lisa Witte

Cultuur- en kunsthistorica Lisa Witte (1997) is deze maand gestart als conservator bij Museum Borg Verhildersum te Leens. Ze neemt hiermee voor de periode van een jaar een nieuwe rol voor Verhildersum aan. Lisa zal zich bezighouden met het beheer van, en de toekomstvisie voor de collectie in de borg. De tijdelijke functie van conservator wordt mogelijk gemaakt door de regeling ‘Erfgoed Starters’ via het Mondriaanfonds van het Ministerie van OCW. In haar werkzaamheden zal Lisa begeleid worden door dr. Egge Knol, die vorig jaar na bijna dertig jaar dienst afscheid nam van het Groninger Museum als conservator Groninger cultuurgeschiedenis.

Talentontwikkeling
Lisa studeerde Cultureel Erfgoed in Amsterdam, met een specialiteit op het gebied van inclusiviteit en participatie. Ze vervolgde haar opleiding met een master Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte eerder als stagiair voor het Nationaal Glasmuseum te Leerdam en Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam. Dankzij de regeling ‘Erfgoed Starters’ krijgt Lisa als starter in de erfgoed- en beeldende kunstsector bij Museum Borg Verhildersum de kans om zich verder te ontwikkelen. Lisa: “Ik zie dit als een geweldige kans, Museum Borg Verhildersum is een prachtig museum. Ik kijk er naar uit om de kennis over de collectie uit te breiden en met het team te bouwen aan het verhaal van de borg.” – Lisa Witte

Beheer en visie borgcollectie Verhildersum
Directeur Monique Spaltman is blij met deze aanstelling. Ze verwacht dat het museum een flinke slag kan maken in de verbetering van het beheer van de borgcollectie. Ook kan volgens haar de visie op de collectie beter worden uitgewerkt dankzij dit traject: “Het aan- en afstootbeleid krijgt een betere basis en er kan gerichter onderzoek worden gedaan naar bijzondere onderdelen uit de collectie. Lisa gaat onderzoek doen naar museale stukken die in het depot staan op de zolder van de borg. Dat de aanstelling van de conservator ook bijdraagt aan talentontwikkeling is voor mij van grote waarde.”

Over Museum Borg Verhildersum
Landgoed Borg Verhildersum is een groene organisatie, gericht op het behoud en beheer van een bijzonder stukje Gronings erfgoed. Hun missie is “het voor een breed publiek inzichtelijk maken en tot leven brengen van het leven en werken op het Groninger platteland in de 19e eeuw in al haar aspecten; en verbanden te leggen tussen het heden en het verleden; en tussen Verhildersum en haar omgeving.”

Bron: Museum Borg Verhildersum (15-03-2024)

In oktober 2023 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures