Exposities samenstellen die alle zintuigen prikkelen? Smaakvolle collecties beheren of helpen behouden? Beslissen waar wat (of wie) hoort? Wellicht vind je je toekomstige baan tussen onze Behoud & Beheer / Collectie vacatures!

Cultuur- en kunsthistorica Lisa Witte (1997) is deze maand gestart als conservator bij Museum Borg Verhildersum te Leens. Ze neemt hiermee voor de periode van een jaar een nieuwe rol voor Verhildersum aan. Lisa zal zich bezighouden met het beheer van, en de toekomstvisie voor de collectie in de borg. De tijdelijke functie van conservator wordt mogelijk gemaakt door de regeling ‘Erfgoed Starters’ via het Mondriaanfonds van het Ministerie van OCW.

“‘Ah, dat is wel verdrietig’ is steevast de reactie als ik vertel dat het Bijbels Museum zonder collectie en zonder pand verder gaat. En steeds ben ik even verbaasd. Verdrietig? Welnee! Zelf ben ik in ieder geval de afgelopen jaren nog nooit zo opgelucht geweest als op onze verhuisdag, 1 juli jongstleden. Maar dat moet wel steeds uitgelegd.” Carolien Croon, sinds vier jaar directeur van het Bijbels Museum, legt in dit blog uit hoe het museum op deze nieuwe koers – museum nieuwe stijl, zonder collectie, zonder huis – terecht kwam.