Holland Opera: Lid Raad van Toezicht

Holland Opera in Amersfoort zoekt een Lid Raad van Toezicht (Profiel Juridisch en Governance) voor 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-06-2024Holland Opera is een dynamisch operagezelschap met de focus op inspirerende jeugdopera’s en grootschalige voorstellingen op locatie in en rond Utrecht. Ons operahuis brengt een muzikale mix van stijlen (van Mozart tot jazz-, pop- en wereldmuziek) en werkt met veel hedendaagse componisten. HO weet hedendaagse aansprekende vernieuwing te brengen met respect voor de oorspronkelijke muziek. Gemiddeld speelt Holland Opera vier producties per seizoen en in totaal zo’n 100 voorstellingen.

Holland Opera is opgenomen in de landelijke culturele Basis InfraStructuur (BIS) en legt verantwoording af aan het ministerie van OCW en andere subsidiegevers (gemeenten Amersfoort en Utrecht), sponsoren en andere belanghebbenden.

Holland Opera is gevestigd in de Veerensmederij, ons eigen theater op de Wagenwerkplaats in Amersfoort. Holland Opera heeft thans twee directieleden.

Lid Raad van Toezicht

Profiel Juridisch en Governance

5 vergaderingen per jaar

Raad van Toezicht
De huidige RvT bestaat uit 4 leden. In verband met reguliere opvolging zoeken we een nieuw RvT lid met profiel Juridisch en Governance. De overige 4 profielen betreffen: Voorzitter, Financiën, Cultuursubsidies/Fondsen, en Strategische communicatie. De RvT vergadert ca 5 maal per jaar. De functie is onbetaald.

Profiel Juridische en Governance:

 • Sparring partner op de gebieden Juridische zaken en Governance (focus op: Code Cultuur en andere toepasselijke Codes, Statuten en Reglementen, jaarverslag en risicoparagraaf; 4-jaarlijkse subsidieaanvraag)
 • Toezichthoudende ervaring
 • Bestuurlijke ervaring is een pre
 • Kennis en ervaring om HO en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen.
 • Begrip van governance verhoudingen.
 • Affiniteit met muziek en podiumkunsten
 • Bereidheid om tijd te besteden (5 vergaderingen en incidenteel overleg)

Wij zoeken de volgende persoonlijkheid:

 • Een stevige en verbindende persoonlijkheid, die op een constructieve en betrokken wijze, met visie en pragmatisme, Holland Opera helpt zich om impactvol verder te ontwikkelen.
 • Maatschappelijk betrokken.
 • Inhoudsdeskundig op het vlak van juridisch en governance.
 • Ondernemend, creatief en communicatief.
 • Open, onafhankelijk en integer.

Procedure | Gesprekken in kwartaal 2
De procedure is er op gericht om voor 1 september een kandidaat te kunnen aanstellen. Er volgen gesprekken bij Holland Opera in twee rondes:
Ronde 1 met Voorzitter Mirjam Blott en Cok van Veen van de RvT en Joke Hoolboom, directie Holland Opera en Ronde 2 met een overig RvT lid en Niek Idelenburg, directie Holland Opera

Holland Opera ambieert een brede diversiteit in het team en nodigt iedereen die zich in dit profiel herkent van harte uit om te solliciteren.

Bent u geïnteresseerd in deze functie?
Graag ontvangen we uw motivatiebrief met ervaring en visie.
Mail de motivatie, samen met het CV, uiterlijk 15 juni 2024 naar Mirjam Blott, Voorzitter RvT: mirjam.deculturelezaak@gmail.com

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.