Another Kind of Blue zoekt twee kundige bestuursleden ter aanvulling van het zittende bestuur. Denk mee over de toekomst van dit innovatieve dansgezelschap uit Den Haag!
 

Another Kind of Blue: Bestuurslid

Per 1 september 2023 is Nicole de Kogel-Rust gestart als zakelijk leider van Danstheater AYA in Amsterdam. Ze volgt Manuel Segond von Banchet op, na 15 jaar zakelijk leiderschap bij AYA bereikt hij in november de pensioengerechtigde leeftijd.

Wil jij je bewegen in de wereld van dans? Ontspring dit vacature-aanbod dan niet: bekijk alle vacaties van organisaties op het gebied van dans.

Diebrichje Brands (49), sinds juli 2021 voorzitter van de Raad van Toezicht van Korzo, denkt graag groot. Kijkend voorbij de eigen organisatie trekt ze lijnen tussen mensen, organisaties en maatschappelijke ontwikkelingen. Culturele instellingen moeten meer gaan samenwerken én oog hebben voor de digitale transitie, is haar overtuiging. Via haar voorzitterschap draagt ze daar graag aan bij.

Marieke van ’t Hoff (55) was geraakt toen ze de vacature las voor een zakelijk directeur bij Introdans. Vroeger, als achttienjarige danser op de Nel Roos Academie, kreeg ze al les over het dansgezelschap. Nu werd er gezocht naar een opvolger voor algemeen directeur en oprichter Ton Wiggers, een functie waar ze zelf nota bene op kon solliciteren. Sinds november vorig jaar maakt ze deel uit van het gerenommeerde gezelschap. Met trots. “Onderzoeken of we met het idee ‘dans voor iedereen’ nog verder kunnen excelleren, vind ik een hele mooie opgave.”