Nieuwe Directeur: Cultuurconnectie

Ryan Emmen

Cultuurconnectie in Utrecht heeft een nieuwe directeur gevonden in Ryan Emmen. Zijn aanstelling is met veel zorg en betrokkenheid door het bestuur tot stand gekomen. De benoeming van Ryan Emmen per 1 februari 2024 volgt op het vertrek van Jan Brands-Leever, die per 1 december 2023 overstapte naar Kunstenhuis Idea.

Ryan brengt een waardevol en breed perspectief met zich mee dankzij zijn ervaring binnen en buiten de sector. Zijn combinatie van bedrijfsmatige expertise en inhoudelijke betrokkenheid stelt hem in staat om samen met ons de vereniging verder uit te bouwen in lijn met de meerjarenvisie die door de leden geaccordeerd is. Jantien Westerveld, voorzitter Cultuurconnectie: “In eerdere functies heeft Ryan laten zien altijd ‘voor de zaak’ te gaan, zonder eigenbelang voorop te stellen. Zijn toewijding aan het collectieve belang zal de samenwerking binnen Cultuurconnectie versterken.”

Door zijn ervaring als leidinggevende in complexe bestuurlijke omgevingen en verenigingsstructuren heeft hij een sterk ontwikkelde, politieke antenne. Daarnaast heeft hij een groot hart voor de cultuursector.

Na zijn studie Theater, Film, en Televisiewetenschappen is Ryan een tijd lang werkzaam geweest in de internationale culturele samenwerking en verschillende verengingen. Ryan: “Mijn liefde voor de culturele sector is nooit meer verdwenen. Als lid van de raad van toezicht bij de Vrijstaat, een kunstwerkplaats voor jongeren, ben ik de afgelopen jaren betrokken gebleven bij de ontwikkelingen in de sector.”

Cultuurconnectie vindt dat cultuureducatie essentieel is voor onze persoonlijke ontwikkeling. “Het leert ons de wereld om ons heen beter te begrijpen en stimuleert onze creativiteit. Door cultuureducatie leren mensen van alle leeftijden niet alleen met, maar ook over cultuur. Dat blijft ook de komende jaren van onverminderd belang. Ik kijk ernaar uit om mijn expertise hiervoor in te zetten samen met de leden, het bestuur en het team van Cultuurconnectie.”

Over Cultuurconnectie
Cultuurconnectie is de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Per 1 januari 2015 zijn Kunstconnectie en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) samen verder gegaan onder de naam Cultuurconnectie. Tot onze leden behoren centra voor de kunsten, volksuniversiteiten, muziekscholen en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst & cultuur.

Bron: Cultuurconnectie (17-01-2024)

In november en december 2023 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures