Nieuwe Directeur (ad interim): Cobra Museum voor Moderne Kunst

Hedwig Verhoeven (links van midden) samen met medewerkers Cobra Museum

Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst verwelkomt Hedwig Verhoeven als algemeen directeur (ad interim). Bij het Cobra Museum gaat Verhoeven met het team, het stichtingsbestuur en de gemeente Amstelveen bouwen aan een toekomstbestendig museum.

“We zien in Hedwig een ervaren bestuurder die met het team en ons als bestuur een nieuwe solide toekomst van het Cobra Museum vorm kan geven. We zijn blij dat Hedwig haar bestuurlijke ervaring voor het museum wil inzetten. Wij heten haar meer dan welkom.”, aldus Jerry Straub, bestuursvoorzitter van de Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen.

Hedwig Verhoeven neemt een ruime bestuurlijke ervaring mee. Zo was zij tot 1 maart jongstleden directeur-bestuurder van het Rijkscultuurfonds het Fonds voor Cultuurparticipatie, waaraan ze vijf jaar leiding gaf. Daarvoor vervulde ze de bestuursfunctie bij onder andere de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), de Stichting Theaterpromotie en Concertbezoek, de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia, de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en het Munttheater in Weert. Verhoeven start 18 maart 2024 bij het museum.

Samen met Maxim de Nooij die als Hoofd Collectiebeheer al langer aan het museum verbonden is, pakt Verhoeven de museale taken op om een voor een breed publiek aansprekend tentoonstellingsprogramma samen te stellen.

Het stichtingsbestuur ziet met Hedwig Verhoeven een duidelijke, toekomst-bestendige en rendabele strategie, de toekomst positief en vol vertrouwen tegemoet.

Over Cobra Museum voor Moderne Kunst
Het Cobra Museum voor Moderne Kunst stelt de kunst en het gedachtegoed van de Cobra-beweging centraal. Cobra behoort tot de canon van de kunstgeschiedenis, maar de ‘geest’ van Cobra is nog springlevend. Het belang van een alternatieve cultuur, gebaseerd op internationale solidariteit en creativiteit, is in onze huidige wereld belangrijker dan ooit. Het Cobra Museum verbindt de collectie en de geschiedenis van Cobra dan ook actief aan hedendaagse kunstenaars, moderne kunststromingen en de actualiteit.

Bron: Cobra Museum voor Moderne Kunst (18-03-2024)