Hedwig Verhoeven, de directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie in Utrecht, heeft besloten om na vijf jaar leiderschap bij dit rijkscultuurfonds op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Haar benoemingstermijn loopt af per 1 maart 2024. De Raad van Toezicht gaat zoeken naar een geschikte opvolger om het succes van het Fonds voort te zetten.