Nieuwe Adjunct-Directeur: Landschap Erfgoed Utrecht

Hein Pasman

Met ingang van 1 januari jl. is Hein Pasman benoemd tot adjunct-directeur van Landschap Erfgoed Utrecht. Pasman is ruim 25 jaar verbonden aan Landschap Erfgoed Utrecht. In deze periode vervulde hij diverse functies op het gebied van natuur en landschap.

Sinds 2017 coördineert hij alle werkzaamheden op het gebied van natuur en landschap. Hij is verantwoordelijk voor de strategische koers en de ontwikkeling van programma’s om de natuur en het landelijk gebied in de provincie Utrecht te verbeteren. Pasman is ook een van de drijvende krachten achter de Natuurvisie Utrecht 2050. Als adjunct-directeur zal hij deze en andere werkzaamheden de komende jaren met nog meer kracht en overtuiging ter hand nemen.

Directeur Ivo Brautigam is om meerdere redenen blij met de aanstelling van Pasman tot adjunct-directeur: “Heins benoeming doet recht aan zijn professionele bijdrage en zijn kwaliteiten op het gebied van natuur en landschap. Gezien de uitdagingen waar we voor staan, is de aanstelling van een adjunct-directeur een welkome en zelfs noodzakelijke versterking van onze slagkracht op dit terrein.”

Pasman sluit zich graag bij deze woorden aan: “De komende jaren is het erop of eronder voor de natuur. Ik zie het als mijn opdracht om de verschillende belanghebbenden in Utrecht op een lijn te krijgen en concrete plannen te maken om het tij te keren.”

Over Landschap Erfgoed Utrecht
Landschap Erfgoed Utrecht geeft om mooi. Of het nu gaat om het onderhouden van bijzonder erfgoed, het beschermen van kwetsbare weidevogels of het inspireren van kinderen voor erfgoededucatie. Samen met ruim 13.000 vrijwilligers, partners en bedrijven zorgen ze voor het behouden en beheren van het landschap en erfgoed in de provincie Utrecht. Ze organiseren, brengen samen en delen kennis. Ze vinden telkens nieuwe wegen en nieuwe partners om mee samen te werken.

Bron: Landschap Erfgoed Utrecht (09-01-2024)