Nieuwe Directie: Mores

Mette Raaphorst en Philip Montnor. Foto: Juri Hiensch

Op 4 maart 2024 is een nieuwe directie gestart bij Mores, bestaande uit Mette Raaphorst en Philip Montnor. Hiermee heeft Mores een belangrijke stap gezet in het bouwen van een compacte werkorganisatie die meer impact kan hebben. Het bestuur is ervan overtuigd dat Mette en Philip met hun ervaring en visie een waardevolle bijdrage zullen leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Mette Raaphorst
Met 20 jaar werkervaring achter de schermen van o.a. theater en politiek, heeft ze zich de afgelopen jaren als trainer en vertrouwenspersoon gespecialiseerd in sociaal veilige en inclusieve samenwerking. In sectoren waar mensen op het scherpst van de snede moeten presteren, ondersteunt ze organisaties om ongewenst gedrag tijdig te (h)erkennen, herstellen en voorkomen.

Als directeur van Mores wil Mette inzetten op kennisdeling binnen het netwerk van aangesloten organisaties, laagdrempelige advisering op het gebied van sociale veiligheid en versterking van het vertrouwenswerk binnen de culturele, creatieve en mediasector.

Naast haar functie bij Mores werkt Mette als zelfstandig gecertificeerd vertrouwenspersoon en trainer voor organisaties buiten deze sectoren.

Philip Montnor
Philip combineert een brede achtergrond binnen cultuurbeleid met een toewijding aan sociale veiligheid. In zijn werk bij het Mondriaan Fonds en Eye Filmmuseum heeft hij zich toegelegd op thema’s als talentontwikkeling, internationalisering en diversiteit & inclusie. Daarin heeft hij zich ontpopt als een strategisch beleidsadviseur, gedreven om verandering teweeg te brengen.

Als directeur van Mores wil Philip bijdragen aan sociale veiligheid op de werkvloer binnen de culturele, creatieve en mediasector vanuit een zichtbaar, toegankelijk en betrouwbaar Mores: de plek waar melders zich gehoord en gesteund voelen en organisaties terecht kunnen voor advies.

Over Mores
In 2018 werd Stichting Mores.online, het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de culturele, creatieve en mediasector opgericht door een aantal initiatiefnemers uit de sector. Het doel was, en is, om een veilige haven te bieden voor melders en bij te dragen aan sociale veiligheid op de werkvloer binnen de sector.

Het meldpunt heeft een vangnetfunctie; werkenden die met ongewenste omgangsvormen te maken hebben (gehad) en nergens anders terecht kunnen of willen, kunnen via het meldpunt bij een vertrouwenspersoon terecht. Ook organisaties uit de sector kunnen bij Mores terecht voor (korte) adviesvragen over sociale veiligheid op de werkvloer.

In een sector met veel (kleine) samenwerkende organisaties en ambitieuze zzp’ers die veelal op zichzelf aangewezen zijn, heeft een dergelijk onafhankelijk meldpunt een belangrijke functie. Er is binnen de sector dan ook breed draagvlak voor Mores.

Bron: Mores (07-03-2024)

In november en december 2023 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures