Nieuwe Directeur: Vlaams Architectuurinstituut

Xr. Dennis Pohl

Vanaf 1 april 2024 gaat dr. Dennis Pohl aan de slag als directeur van het Vlaams Architectuurinstituut in Antwerpen. Tot 1 juni 2024 zal hij deze functie samen met huidig directeur dr. Sofie De Caigny uitvoeren, daarna neemt hij het roer van haar over. Pohl gaat voltijds aan de slag bij het VAi en beëindigt zijn taken als postdoctoraal onderzoeker bij de groep Design, Data and Society (DDS) aan de TU Delft. In zijn visie als kersvers directeur focust hij op drie domeinen: de collectie activeren, cross-disciplinaire artistieke samenwerking bevorderen en het VAi nog meer verankeren in een internationaal netwerk.

Bio
Dennis Pohl is momenteel postdoctoraal onderzoeker bij de groep Design, Data and Society (DDS) aan de TU Delft en onderzoekscoördinator. Zijn promotieonderzoek resulteerde in de publicatie van Building Carbon Europe (Sternberg Press, 2023), een uitgebreide studie die zich verdiept in de architectuurgeschiedenissen van kolen, staal en kernenergie in het naoorlogse Europa. Dennis was onderzoeksmedewerker bij de DFG-onderzoeksgroep “Knowledge in the Arts” aan de Universiteit van de Kunsten in Berlijn (2015–18), DAAD-fellow aan de Graduate School of Architecture, Planning and Preservation aan de Columbia University New York (2018), en ontving een fellowship voor het LOEWE-project “Architectures of Order” aan de Goethe-Universiteit Frankfurt (2022). Recent was hij fellow voor de tentoonstelling POWER in het CIVA in Brussel (2023–24).

Hij was mededirecteur van de AA Visiting School Brussels, “House of Politics,” en droeg bij aan belangrijke projecten zoals “Eurotopie” in het Belgische paviljoen op de 16e Architectuur Biënnale in Venetië. Samen met Sven Sterken co-redigeerde hij het speciale nummer “Architecture of Global Governance” van de Architectural Theory Review (2023), en was gastredacteur van nummer 239 van het tijdschrift ARCH+, getiteld “Europe: Infrastructures of Externalization.” Zijn schrijven is verschenen in ARCH+, Architectural Theory Review, Archiv für Mediengeschichte, History and Technology, Migrant Journal, evenals in een aantal verzamelde volumes.

“Het is mijn ambitie om het VAi te verbeteren als een cruciaal centrum voor erfgoedinnovatie, artistieke synergie en wereldwijde discours in het architecturale domein.” ‐ Dennis Pohl

Collectie activeren
Het is de ambitie van Dennis Pohl om het VAi naar voor te schuiven als een cruciaal centrum voor erfgoedinnovatie, artistieke synergie en wereldwijde discours in het architecturale domein. Centraal in deze visie staat de activering van de erfgoedcollecties. “De uitgebreide collectie van het VAi, een schatkamer variërend ‘van stoel tot stad’, herbergt onbenut potentieel.” Door gekoppelde open data en innovatieve visuele interfaces te gebruiken, wil Pohl deze collectie transformeren tot een open, interactief archief. “Dit maakt niet alleen het rijke erfgoed toegankelijker en interessanter voor een breder publiek maar het zorgt ook voor interactie met andere archieven, waardoor het VAi een knooppunt wordt van collectief leren dat architecten, onderzoekers, beleidsmakers en burgers verbindt”, aldus Pohl.

“De uitgebreide collectie van het VAi, een schatkamer variërend ‘van stoel tot stad’, herbergt onbenut potentieel. Met gekoppelde open data en innovatieve visuele interfaces kunnen we deze collectie transformeren tot een open, interactief archief.”

Cultiveren van cross-disciplinaire artistieke samenwerking
“Het levendige artistieke en culturele landschap van Vlaanderen en Brussel, ongeëvenaard in zijn diversiteit en diepte, biedt vruchtbare grond voor samenwerkingen over de disciplines heen”, zegt Pohl. Architectuur gaat volgens hem niet enkel over het creëren van fysieke ruimtes, maar fungeert ook als een dynamische interface met andere kunstvormen. Pohl: “Door de interactie tussen architectuur en verschillende artistieke disciplines te versterken, zal het VAi zijn bereik uitbreiden en een divers publiek uitnodigen om het rijke culturele erfgoed van Vlaanderen en Brussel te verkennen en te beleven.”

“Het levendige artistieke en culturele landschap van Vlaanderen, ongeëvenaard in zijn diversiteit en diepte, biedt vruchtbare grond samenwerkingen over de disciplines heen.”

Internationalisering
Pohl: “Architectuur uit Vlaanderen en Brussel wordt al wereldwijd gevierd. Het is mijn ambitie om het nog dichter bij internationale onderzoekers en instellingen te brengen, waardoor het VAi een luidere stem krijgt in de internationale architectuurdialoog.” Volgens Pohl zal deze aanpak niet alleen de positie van het instituut op de wereldkaart versterken, maar ook internationale onderzoekers aantrekken en samenwerkingen met de onderwijssector bevorderen.

Daarnaast ziet Dennis Pohl het VAi als een pionier in het koppelen van erfgoed en de bouwcultuur aan de energietransitie. Pohl: “In dit tijdperk van schaarste aan middelen en milieuproblemen wordt toegang tot informatie cruciaal. Het VAi moet architecten en belanghebbenden actief betrekken bij het vormgeven van beleid dat de dringende behoefte aan duurzaamheid en behoud weerspiegelt.”

“Architectuur uit Vlaanderen en Brussel wordt al wereldwijd gevierd. Het is mijn ambitie om het nog dichter bij onderzoekers en instellingen over de hele wereld te brengen, waardoor het VAi een luidere stem heeft in de internationale architectuurdialoog.”

Over het Vlaams Architectuurinstituut
Het Vlaams Architectuurinstituut is de referentie voor architectuurcultuur in Vlaanderen en Brussel. Ze maken het publiek attent op het belang van een goed ontworpen leefomgeving, stimuleren het maatschappelijke debat over het ontwerp van gebouwen/steden en verspreiden kennis over architectuur.

Bron: Vlaams Architectuurinstituut (08-02-2024)