Jeroen de Willigen is donderdag 14 maart 2024 door de ledenraad van de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus (BNA) in Amsterdam officieel benoemd tot voorzitter. De Willigen, die sinds september de rol op interim-basis vervulde, zet zich nu officieel in voor de continuïteit en stabiliteit van de vereniging.

Vanaf 1 april 2024 gaat dr. Dennis Pohl aan de slag als directeur van het Vlaams Architectuurinstituut in Antwerpen. Tot 1 juni 2024 zal hij deze functie samen met huidig directeur dr. Sofie De Caigny uitvoeren, daarna neemt hij het roer van haar over. Pohl gaat voltijds aan de slag bij het VAi en beëindigt zijn taken als postdoctoraal onderzoeker bij de groep Design, Data and Society (DDS) aan de TU Delft. In zijn visie als kersvers directeur focust hij op drie domeinen: de collectie activeren, cross-disciplinaire artistieke samenwerking bevorderen en het VAi nog meer verankeren in een internationaal netwerk.

Anne Schroën is per 1 februari 2024 benoemd als directeur van BNA in Amsterdam. Anne Schroën (1972) beschikt over ruime bestuurlijke ervaring in politiek Den Haag en Brussel. Eerder werkte zij als directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond U.A. en als directeur-bestuurder van de Nederlandse Boekenbon BV.