Hallo Wereld: Muziekdocent

Hallo Wereld in Zaanstad zoekt meerdere Muziekdocenten voor 0 tot 20 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP | Sluitingsdatum: geenHallo Wereld is het kenniscentrum voor Kunst, Onderwijs & Samenleving. Een toonaangevend kenniscentrum voor toegepaste kunst om vernieuwend onderwijs vorm te geven in context met de veranderende samenleving. Hallo Wereld is een nieuwe educatieve ervaring op het snijvlak van Muziek, Beeld, Kinesthesie en Ratio. Bij Hallo Wereld krijgen kinderen kennis en vaardigheden uit de wereld van de cultuur aangereikt die ze nodig hebben om hun maximale potentieel te bereiken. Hallo Wereld doet dit als duurzaam, langjarig en vast onderdeel binnen de curricula van de basisscholen of het concept van de Verlengde Leertijd. Hallo Wereld is gevestigd in de Zaanstreek, maar heeft een werkveld dat zich uitstrekt over Noord- en Zuidholland.

Hallo Wereld werkt en ontwikkelt samen met zo’n 60 basisscholen om het mogelijk te maken dat ieder kind in Nederland 110% uit zichzelf kan en wil halen. Ieder kind moet worden gestimuleerd zichzelf te kunnen “veruitwendigen”, en daardoor zijn of haar potentie te kunnen omzetten in het actualiseren van iets en dit te realiseren. Dat doen wij binnen vier domeinen: Het auditieve domein (Hallo Muziek), het visuele domein (Hallo Beeld), het kinesthetische domein (Hallo Lijf) en het rationele filosofische domein (Hallo Ik).

Hallo Wereld is succesvol in haar missie en kent op dit moment een grote groei. Daarom zoeken wij op korte termijn voor de afdeling Hallo Muziek musici die binnen de basisscholen, onder schooltijd hun passie voor muziek op de jongste generatie willen overbrengen. Het gaat om duurzame en langjarige muziekeducatie in groepsverband. Wij zoeken musici met een klassieke, jazz- of popopleiding. Dat kunnen instrumentalisten zijn, zangers, muziektherapeuten, schoolmusici of anderszins. Ook als je nog bezig bent je opleiding af te ronden kun je solliciteren. Hallo Muziek heeft ook een interne opleiding. Daarnaast is een training in de Pedagogische Vaardigheden die nodig zijn in het onderwijs een vast onderdeel.

Hallo Muziek is een 8-jarig curriculum dat wij in teamverband implementeren binnen de basisschool. In de groepen 1 tot en met 4 is dit een niet-instrumentaal programma (in hoge mate gebaseerd op de filosofie van Kodaly) waarbij zingen de basis is. Hier leren de kinderen alle muzikale tools die ze instaat stellen zich later op tal van vlakken te kunnen ontwikkelen. Voor deze lessen kun je bij Hallo Muziek, intern twee opleidingen volgen waarbij je direct aan de slag kunt. Bij Hallo Muziek is zingen de basis, maar vanaf groep 5 leren kinderen ook acht verschillende instrumenten te bespelen. Deze instrumenten zijn gerelateerd aan de drie bouwstenen waaruit muziek bestaat: melodie, harmonie en ritme. Het bespelen van deze instrumenten is niet een doel op zichzelf, maar ‘slechts’ een middel, een instrument, om het maken van muziek van binnenuit verder te ontwikkelen. Deze muzieklessen zijn genrevrij.

Hallo Wereld in Zaanstad zoekt musici met diverse achtergronden voor haar afdeling Hallo Muziek.

Muziekdocenten

0 tot 20 uur per week

Wie zoeken wij?

 • Musici met een conservatoriumopleiding, instrumentalisten, schoolmusici of een opleiding muziektherapie.
 • Musici die in het basisonderwijs willen werken.
 • Musici die het als een belangrijk facet van hun werk zien om hun passie en missie over te brengen op de jongste generatie.
 • Musici die zich graag in teamverband verder willen ontwikkelen.
 • Musici die graag in teamverband willen werken aan de verbetering van de muziekeducatie.
 • Musici die verantwoordelijkheid voelen (en nemen) voor de overdracht van ons vak.
 • Musici die willen bouwen aan de nieuwe generatie musici.
 • Musici die in het bezit zijn van een groot doorzettingsvermogen en een vleugje naïviteit.
 • Musici die de Nederlandse taal tenminste beheersen op niveau B1 (in verband met het uitsluitend werken met Nederlands sprekende kinderen tussen 4 en 12 jaar)

Wat hebben wij te bieden

 • Een deskundig gedreven en dynamisch team van 50 musici met diverse achtergrond.
 • Werk als onderdeel binnen een grotere energieke en inspirerende context.
 • Stabiele en betrouwbare werkafspraken voor minimaal één jaar met mogelijkheid tot continuering.
 • Een stabiele organisatie, gericht op de lange termijn en groei. Mensgericht en een focus op een duurzame relatie.
 • Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen en bij te scholen.
 • Honorarium op basis van ZZP/Freelance van € 47,50 per lesuur. Reiskostenvergoeding op basis van ‘kilometers’ à € 0,23 per km met een maximum van 70 kilometer per dag.

Als je nog meer redenen wilt weten waarom jij zou moeten solliciteren meld je dan aan voor onze masterclass en workshop op 27 mei 2024!

Wil jij onderdeel zijn van Hallo Wereld en Hallo Muziek?
Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar: info@hallowereld.eu.
Er is geen sluitingsdatum. De procedure bestaat uit een wederzijds kennismakingsgesprek en een 2e gesprek.

Hallowereld.eu. Hallo Wereld hecht groot belang aan diversiteit. Iedereen die zich in onze vraag herkent en hierop reageert zullen wij graag uitnodigen voor gesprek ongeacht afkomst en/of achtergrond. Wij willen graag een afspiegeling zijn van onze diverse samenleving.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.