Flint: Lid Raad van Commissarissen

Flint theater, evenementen en congressen in Amersfoort zoekt een Lid Raad van Commissarissen voor circa 1 dag per maand | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 30-04-2024Flint theater, congressen en evenementen NV is hét podium in de regio Amersfoort. De voorstellingen en evenementen vinden plaats op drie verschillende podia: de Rabobank Theaterzaal, de AFASzaal en de St. Aegtenkapel. De organisatie wordt geleid door een eenhoofdige directie. Bij Flint werken ruim 50 medewerkers, 55 oproepkrachten en 30 vrijwilligers.

Flint is een naamloze vennootschap; de aandelen zijn voor 100 % eigendom van de gemeente Amersfoort. De toezichthoudende rol is in handen van een raad van commissarissen (RvC), bestaande uit 5 leden. De RvC heeft een auditcommissie, cultuurcommissie en een remuneratiecommissie. De RvC onderschrijft en functioneert conform de richtlijnen van de Governance Code Cultuur.

Actuele thema’s voor Flint
De volgende actuele thema’s zijn aan de orde en zullen het functioneren van Flint en haar RvC de komende jaren beïnvloeden:

 • Groei van het aantal voorstellingen om invulling te geven aan de culturele visie en ambities van de gemeente Amersfoort.
 • Vormgeven aan de samenwerking van Flint met andere culturele instellingen met het oog op de bouw van een nieuw “cultuur Podium” in Amersfoort.
 • Hoe om te gaan met de krapte op de arbeidsmarkt.

Wij zoeken per 1 september 2024 een nieuw

Lid Raad van Commissarissen

circa 1 dag per maand

Profiel nieuwe commissaris
Algemene criteria voor leden RvC Flint
Naast affiniteit met de missie en strategische doelstellingen van Flint en voldoende beschikbaarheid, beschikt een commissaris over de volgende persoonlijke kwaliteiten:

 • Bereidheid, tijd en vermogen om toezicht uit te oefenen;
 • Analytisch vermogen;
 • Beleidsmatig kunnen denken;
 • Kritische oordeelsvorming;
 • Inzicht in bedrijfsvoering en bedrijfsmatig werken;
 • Integriteit;
 • Onafhankelijkheid.

Specifiek bij deze vacature hanteren wij de volgende additionele criteria:

 • Inzicht en ervaring in projectontwikkeling en de begeleiding van omvangrijke vastgoedontwikkeling in het publieke domein;
 • kennis van samenwerking tussen culturele instellingen en de bouw van een nieuw “cultuur Podium”;
 • een sterk netwerk in Amersfoort en de regio;
 • vernieuwend denker; in staat om mee te denken in de transitie waar de sector zich nu in bevindt;
 • breed denkend: dienstbaar aan het thema ‘cultuur en de stad’.

Tijdbesteding
De juiste kandidaat is bereid en in staat ongeveer een halve tot een dag per maand te besteden. Vergaderingen vinden 4 keer per jaar plaats. Verder vergadert de auditcommissie 3 keer per jaar en vinden er incidenteel gesprekken plaats tussen een of meer leden van de RvC en interne of externe partijen.

Honorering
De functie van commissaris is bezoldigd in de zin dat aan commissarissen een jaarlijkse vergoeding gelijk aan de fiscaal vrijgestelde “vrijwilligersvergoeding” wordt verstrekt.

Selectieprocedure
Schriftelijke reacties met korte motivatie en curriculum vitae kunt u per e-mail richten aan de voorzitter raad van commissarissen van Flint, mevrouw mr. M. N. Kallen- Morren.

E-mailadres: secretariaat@flint.nl
Wij ontvangen uw reactie graag vóór 1 mei 2024.

Selectiegesprekken
Selectiegesprekken vinden plaats met de leden van de raad van commissarissen.

Voordracht en benoeming
Na voordracht van de geselecteerde kandidaat aan de aandeelhouder vindt formele benoeming als commissaris door de gemeente Amersfoort plaats.

Nadere informatie

 • Voor vragen over de organisatie: de heer Harold Warmelink, directeur. Telefoon 06-52 52 74 60
 • Voor vragen over de raad van commissarissen: mevrouw Marianne Morren, voorzitter. Telefoon 06-29 06 01 05

Flint onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie en wil nadrukkelijk een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van haar medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen. We streven ernaar dat het personeelsbestand en onze RvC een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amersfoort met al haar aanwezige verschillen.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.