Per 1 september 2022 is Denise Campbell de nieuwe conservator Aziatische keramiek van Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Zij werkt momenteel bij de afdeling Beeldende Kunst van het Rijksmuseum Amsterdam. Ze volgt Eline van den Berg op, die na zeven jaren met succesvolle tentoonstellingen, verwervingen en publicaties afscheid neemt.

Per 1 juli 2022 is Shivan Shazad de nieuwe manager Diversiteit & Inclusie bij het Rijksmuseum in Amsterdam. De afgelopen drie jaar werkte Shazad bij de Sociaal-Economische Raad waar hij organisaties uit de publieke en semipublieke sector adviseerde over diversiteits- en inclusiebeleid. Shivan Shazad volgt Sherida Zorg op die de functie vanaf 2019 vervulde.

De afgelopen jaren zijn escape rooms enorm populair geworden, in Nederland zijn er nu al zo’n 700. Deze puzzelkamers hebben allerlei thema’s van horror tot gevangenis of hoofdkwartier van een geheim genootschap. Ook musea beginnen escape rooms aan te bieden. In dit artikel onderzoeken we wat dat kan opleveren.