SKVR: directeur vertrekt

Claudia Doesburg

Na ruim 4 jaar aan SKVR verbonden te zijn geweest als directeur heeft Claudia Doesburg een nieuwe uitdaging gevonden. Zij start per 1 juni als bestuurder van HefGroep-kindeRdam, een organisatie voor kinderopvang, jongerenwerk en maatschappelijk werk.

De raad van toezicht (RvT) van SKVR is Claudia Doesburg dankbaar voor de belangrijke bijdrage die zij heeft geleverd aan het werken aan de inhoudelijke opgave van SKVR. ‘Claudia heeft veel betekend met onder andere haar bijdrage aan de nieuwe positionering van SKVR als stevige en met de stad verbonden netwerkorganisatie. Dat heeft ze altijd gedaan met een flinke dosis enthousiasme, met drive en met oog voor de organisatie, mens en stad. De RvT wenst Claudia heel veel succes en plezier voor de toekomst en is blij dat zij tot 1 juni nog aan SKVR verbonden blijft om een goede overdracht te realiseren.’

Claudia over haar vertrek
Claudia zegt zelf over haar vertrek per 1 juni: “De afgelopen 4,5 jaar heb ik met veel plezier en toewijding gewerkt bij SKVR. Ik heb genoten van de bevlogenheid en passie van de mensen die bij SKVR werken en in de gehele cultuursector. Ik heb ook mogen ervaren wat kunst en cultuur allemaal kan betekenen in het leven van mensen en daarbij in de ontwikkeling van de stad.

Toch heb ik besloten mijn hart te volgen. Van betekenis zijn voor de ontwikkeling van kinderen is wat mij drijft. Ik vind dat ieder kind gelijke kansen verdient om het beste uit zichzelf te halen en dat lukt alleen als we integraal met elkaar gaan werken. Dat is waar ik mij de komende periode voor wil inzetten. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik daar vanuit een andere rol beter aan kan bijdragen. Per 1 juni a.s. start ik als bestuurder van de HefGroep-KindeRdam.

De komende maanden zet ik mij nog volop in voor SKVR en ga ik zorgen voor een warme overdracht. Maar ik ben nu al dankbaar voor het vertrouwen wat ik heb gekregen en alle mooie samenwerkingen die zijn aangegaan. En ook de komende periode neem ik mee: ‘Kunst en cultuur als motor van de ontwikkeling’.”

Opvolging
De raad van toezicht is gestart met het traject voor de opvolging en betrekt daar de diverse geledingen binnen de organisatie bij. Zodra bekend publiceren we op deze site de vacaturetekst voor de nieuwe directeur-bestuurder.

Over SKVR
Cultuur verrijkt. Een stad, een leven, een community. Cultuur zit in alles. En al helemaal in Rotterdam. SKVR maakt cultuurbeoefening mogelijk. Van muziek tot dans, van theater tot mode en van fotografie tot film. Hoe oud je bent, maakt ons niet uit. Hoe goed je bent ook niet. Cultuur is er voor iedereen en onze activiteiten zijn dat ook.

Lees meer: SKVR (18-03-2024)