Per 1 maart 2021 is Ramon van den Boom (1974) benoemd tot directeur van het de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON). Hij volgt daarmee Jacques Merkx op, die met pensioen ging.