Per 1 september 2023 kent Silbersee, productiehuis voor muziektheater en opera in Amsterdam, een tweehoofdige directie. Romain Bischoff blijft als artistiek directeur verantwoordelijk voor de volledige artistieke output. Naast hem is Harm-Jan Keizer gestart als Zakelijk Directeur en eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.