Per 1 juli 2022 is Shivan Shazad de nieuwe manager Diversiteit & Inclusie bij het Rijksmuseum in Amsterdam. De afgelopen drie jaar werkte Shazad bij de Sociaal-Economische Raad waar hij organisaties uit de publieke en semipublieke sector adviseerde over diversiteits- en inclusiebeleid. Shivan Shazad volgt Sherida Zorg op die de functie vanaf 2019 vervulde.