Renske de Groot is de nieuwe directeur HKU Beeldende Kunst. De Groot heeft veel ervaring opgebouwd in het kunstonderwijs. Ze is op dit moment senior beleidsadviseur bij de AHK (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Eerder was ze studieleider bij de Reinwardt Academie en Fontys.