Geertje Jacobs is benoemd tot directeur van het EKWC in Oisterwijk. Met ingang van 1 oktober 2022 volgt zij Ranti Tjan op, die sinds 2010 leiding gaf aan deze internationale vermaarde werkplaats voor Keramiek.

Per 1 juni 2022 begint Ranti Tjan als nieuwe directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Met ingang van 1 juni 2022 zal hij waarnemend directeur Henk van der Meulen opvolgen, die nog aanblijft als directeur van het Koninklijke Conservatorium en Voorzitter van het College van Bestuur.