Aminata Cairo benoemd tot lector en Rosa te Velde tot associate lector van het nieuwe lectoraat Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Dit AHK-brede duo-lectoraat, dat op 1 augustus a.s. van start gaat, wordt door het College van Bestuur ingesteld om onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, inclusie en diversiteit in de kunsten te versnellen.

Dr. Luc Amkreutz (Heerlen, 1978), conservator collectie prehistorie, is met ingang van 1 april jl. benoemd tot bijzonder hoogleraar Public Archaeology aan de Universiteit Leiden, binnen de Faculteit der Archeologie. De leerstoel is ingesteld om een brug te slaan tussen wetenschap en publiek, en richt zich op de valorisatie van archeologische kennis en de betrokkenheid van groepen in de samenleving bij erfgoed.

Per 1 juni 2022 begint Ranti Tjan als nieuwe directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Met ingang van 1 juni 2022 zal hij waarnemend directeur Henk van der Meulen opvolgen, die nog aanblijft als directeur van het Koninklijke Conservatorium en Voorzitter van het College van Bestuur.

Ella van Poucke treedt per 1 september als hoofdvakdocent toe tot de vakgroep cello aan het Conservatorium van Amsterdam. Ella van Poucke is een jonge musicus met een indrukwekkende carrière op de internationale concertpodia en we zijn zeer verheugd dat ze haar talent, kennis en ervaring komt inzetten voor het opleiden van de nieuwste generatie cellisten.

Kunst maken en lesgeven in kunstvakken worden vaak als twee aparte werelden gezien. En dat is zonde. Want veel kunstdocenten zijn opgeleid als kunstenaar. Die creatieve inborst en het docentschap kunnen elkaar positief beïnvloeden. Toen we nog niet verplicht thuis hoefden te werken vanwege de coronacrisis, spraken we erover met drie kunstvakdocenten. Zij werkten mee aan een expositie over dit onderwerp. De dialoog over cultuureducatie willen we – juist nú – levend houden. Dus daarom een oproep aan jou, onze lezer. Laat je inspireren door het onderstaande artikel, en deel je reactie of reflectie op wat er nu gebeurt in (cultuur)onderwijs.

Sinds 1 juli 2018 is Aukje Bolle directeur van Kunstgebouw, de organisatie die het cultuuronderwijs in Zuid-Holland versterkt. Ze heeft aan veel kanten van de culturele sector gewerkt, maar nog nooit aan de educatiekant. Aukje vertelt hoe haar nieuwe baan bevalt, over de voordelen van de frisse blik van een nieuwkomer, over haar achtergrond als danser en vooral over haar ambities voor het cultuuronderwijs.