Met ingang van 1 juli 2023 zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum in Amsterdam. Het gaat om Michaëla Ulrici, advocaat en partner bij NautaDutilh en Maarten Edixhoven, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Van Lanschot Kempen. Michaëla Ulrici en Maarten Edixhoven volgen Heleen Kersten en Chris Vogelzang op die in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn van acht jaar terugtreden uit de Raad.