Marrigje Rikken (1984) is per 1 september 2024 benoemd tot directeur-bestuurder van het Stedelijk Museum Alkmaar. Voorzitter Tillie van der Poel is verheugd met de aanstelling: “We hebben gekozen voor Marrigje vanwege haar uitgesproken profiel op de inhoud, zowel bij verzamelen als bij presenteren. Haar meest recente ervaring is die van hoofd collecties en presentaties bij het Frans Hals Museum, met hierbinnen ervaring met zowel oude meesters als hedendaagse kunst. De doorslaggevende reden om voor haar te kiezen is de inhoudelijke focus en opleiding op kunst (- geschiedenis) in brede zin. Dat past het best gezien de achtergrond en de statuur van het museum.”