Ilse van der Zee is aangesteld als nieuwe directeur van A.W. Bruna in Amsterdam, dat onder meer de bestsellers van Suzanne Vermeer, John Grisham en James Clear uitgeeft,. Zij volgt Marieke Niezen op die sinds 2018 de directeursrol bij A.W. Bruna vervulde.