Monique van Schevicoven heeft na drie jaar per 1 maart jl. afscheid genomen als bestuurssecretaris bij Museum van Marken te Delft. Het bestuur heeft met Onno Misset en Marcia de Kok als duo-secretariaat waardige opvolgers gevonden en Monique blijft betrokken als vrijwilligster bij onder andere de Van Marken Dag.