Natuurmuseum Fryslân is op zoek naar een Projectleider Tentoonstellingen (32 uur). Deze is, samen met de programmeringscommissie, verantwoordelijk voor realisatie van tentoonstellingen en vernieuwing van de vaste presentatie.
 

Natuurmuseum Fryslân: Projectleider Tentoonstellingen

Met ingang van juni 2022 gaat Koen Bartijn de functie van artistiek leider bij Kunstinitiatief VHDG bekleden. In deze rol zal Bartijn de programmalijn van VHDG uitzetten en deze bewaken. Ook gaat Bartijn hiermee de uitdaging aan om hedendaagse kunst zichtbaarder te maken in Friesland.

Per 1 april 2022 wordt Annemarie Lavèn Hoofd Publiek & Presentaties bij het Fries Museum, Fries Verzetsmuseum en Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Ze volgt daarmee Femke Haijtema op, die directeur wordt bij Museum Gouda. Lavèn is nu nog werkzaam als hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad en van het tijdschrift Maarten!. Als Hoofd Publiek & Presentaties zal Lavèn verantwoordelijk zijn voor de tentoonstellingen en publiekszaken bij de musea.