Per 1 oktober 2023 gaat Jacqueline Spendel leidinggeven aan Fries Museum op Paad: vanaf voorjaar 2024 trekt het Fries Museum vanuit Leeuwarden drie jaar lang met collectiestukken naar de dorpen en kernen in Fryslân waar de collectie vandaan komt, om verhalen te brengen en op te halen. Spendel is nu nog werkzaam als directeur van de Folkshegeskoalle Schylgeralân op Terschelling.