Per 1 februari 2022 zijn drie nieuwe leden toegetreden tot het bestuur van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT): Hester van Beek, Kees Broekhof en Gertjan Endedijk.