Sinds het najaar van 2022 bevindt de stichting WMC Kerkrade zich in een organisatorisch transitieproces. Door de daarmee gepaard gaande statutaire wijzigingen en organisatorische vernieuwingen sluit de organisatie beter aan op de ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en in de cultuursector in het bijzonder. De organisatie wordt aldus meer toekomstgericht en -bestendig. Als de nieuwe directeur-bestuurder is Bart van der Roost na een sollicitatieprocedure aangesteld.